16/07/2019

Seminarium eksperckie – zamówienia publiczne, in-house, ekonomia społeczna, samorząd, rozwój lokalny

Zapraszamy na seminarium eksperckie - zamówienia publiczne, in-house, ekonomia społeczna, samorząd, rozwój lokalny. Na spotkaniu odpowiedź na pytanie "Dlaczego samorządy decydują się powoływać własne podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne? Dobre praktyki z Wielkopolski". Czekamy na Państwa 26 lipca br. we Wrocławiu w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

 • Spotkanie sieciujące WTZ

  Zapraszamy na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków RPO WD. Spotkania sieciujące Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą terapię zajęciową.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  8 marca 2019
 • Rusza projekt Dolnośląska Ekonomia Społeczna – rekrutacja jest ciągła

  Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomii Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym. Proponujemy wiele działań rozwijających Dolnośląską Ekonomię Społeczną. Jeśli jest ona też ważna dla Ciebie zapraszamy do zgłaszania się do projektu.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 stycznia 2019
 • Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

  Nieliczne samorządy w Polsce oferują opiekę wytchnieniową jako stałą formę pomocy swym mieszkańcom, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Zapraszamy dolnośląskie samorządy (przedstawicieli OPS oraz urzędów miast i gmin) na warsztaty mające przybliżyć sposoby wdrażania usługi opieki wytchnieniowej w gminie, prowadzenie diagnozy potrzeb opiekunów i analizy zasobów, budowę struktury organizacyjnej.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 stycznia 2019
 • DFRES | 2018

  Chcielibyście wiedzieć jak robić zakupy społecznie odpowiedzialne, poznać społecznych dostawców oraz firmy i samorządy, które już włączają w łańcuch swoich dostawców organizacje społeczne? Zapraszamy na DFRES|2018
  CZYTAJ WIĘCEJ
  27 listopada 2018
 • Ruszamy z II edycją Akademii BIZnES CLASS

  Jeśli jesteś dolnośląskim podmiotem ekonomii społecznej, chcesz udoskonalić lub wprowadzić nowy produkt/usługę w ramach oferty komercyjnej i potrzebujesz mentorów, którzy wesprą Cię biznesowym know-how – zgłoś się do AKADEMII BIZnES CLASS. Wolontariusze z firm i uczelni bezpłatnie przygotują Cię do tego zadania, wyposażając w nową wiedzę i umiejętności.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  8 listopada 2018
 • Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?

  Zapraszamy Warsztaty Terapii Zajęciowej na spotkanie, które dotyczy wielowymiarowego wspierania osób z niepełnosprawnością. Dyskusję na ten temat ułatwi nam przestrzeń koła dzierżoniowskiego PSONI, która sprzyja osobom z niepełnosprawnością w rozwoju, życiu w zdrowiu i niezależności.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  29 października 2018

Akcje społeczne

 • O niezwykłym sposobie organizacji czasu wolnego opowiada Fundacja Eudajmonia

  W Mrowinach i Przemkowie wiedzą jak zorganizować pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w ramach usługi opieki wytchnieniowej. O Domach Krótkiego Pobytu i korzyściach z ich prowadzenia opowiada Fundacja Eudajmonia.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  16 lipca 2019
 • Stara Piekarnia rozbiła bank w Akademii BIZnES CLASS

  Fundacja Znacznie Więcej jest przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym kawiarnię i pracownię artystyczną Stara Piekarnia. Z Dorotą Wojtanowicz, Dyrektorką Fundacji Znacznie Więcej, prowadzącą kawiarnię o nazwie Stara Piekarnia rozmawiamy, o tym jak im się wiedzie 4 miesiące po zakończonej Akademii BIZnES CLASS.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  25 października 2018
 • Sieć PANATO BAG. Przykład ekonomiczno – społecznej współpracy w branży tekstylnej

  Sieć Panato Bag skupia obecnie 14 podmiotów ekonomii społecznej, specjalizującej się w branży tekstylnej. "Przyjmowanie dużych zamówień hurtowych w krótkich terminach dostaw było możliwe dzięki połączeniu mocy produkcyjnych oraz wypracowaniu pełnej standaryzacji produkcji" - mówi Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Panato.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  19 września 2018
 • Pralnia Makerspace w Sokołowsku nagrodzona

  Michał, który trzyma czek na rozwój produktu, razem z zespołem ze Spółdzielni Socjalnej zdobyli nagrodę w kategorii Zaangażowanie w Akademii BIZnES CLASS. O współpracy z biznesem i studentką ASP w ramach BIZnES CLASS rozmawiamy z Idą Fischer, Prezeską Spółdzielni Socjalnej PRALNI MAKERSPACE w Sokołowsku.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 sierpnia 2018

LEPSZY ŚWIAT ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE

Włączając społecznych dostawców do grupy swoich kontrahentów wzmacniasz spójność społeczną i pomagasz ludziom w najtrudniejszej sytuacji