04/10/2019

Warsztat z ekspertem: Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych

Warsztat z ekspertem: Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych już 18 października we Wrocławiu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

 • Spotkanie Sieciujące WTZ

  Zapraszamy dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej na spotkanie sieciujące poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. Będzie również okazja do poznania działań 2 placówek funkcjonujących na terenie Głogowa.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  9 maja 2019
 • Spotkanie sieciujące CIS i KIS

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na pierwsze w tym roku Spotkanie sieciujące CIS i KIS, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 14.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 sala 3, I piętro.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  23 kwietnia 2019
 • Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

  Zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz gmin zainteresowanych wdrożeniem opieki wytchnieniowej na spotkanie, na którym swoje doświadczenia w tym obszarze zaprezentują przedstawiciele Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Fundacji Eudajmonia, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Wrocław.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  15 kwietnia 2019
 • Spotkanie sieciujące WTZ

  Zapraszamy na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami ze środków RPO WD. Spotkania sieciujące Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Łączy ludzi, którzy na terenie Dolnego Śląska prowadzą terapię zajęciową.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  8 marca 2019
 • Rusza projekt Dolnośląska Ekonomia Społeczna – rekrutacja jest ciągła

  Dążymy do finansowej samodzielności dolnośląskich podmiotów Ekonomii Społecznej oraz do profesjonalizacji usług, które świadczą. Staramy się tworzyć wśród instytucji samorządowych i biznesowych atmosferę pełną zaufania wokół ekonomii społecznej, która dla wielu jest tematem jeszcze mało zrozumiałym. Proponujemy wiele działań rozwijających Dolnośląską Ekonomię Społeczną. Jeśli jest ona też ważna dla Ciebie zapraszamy do zgłaszania się do projektu.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 stycznia 2019
 • Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

  Nieliczne samorządy w Polsce oferują opiekę wytchnieniową jako stałą formę pomocy swym mieszkańcom, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Zapraszamy dolnośląskie samorządy (przedstawicieli OPS oraz urzędów miast i gmin) na warsztaty mające przybliżyć sposoby wdrażania usługi opieki wytchnieniowej w gminie, prowadzenie diagnozy potrzeb opiekunów i analizy zasobów, budowę struktury organizacyjnej.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 stycznia 2019

Akcje społeczne

 • Avatar zaangażowany w Akademię

  Jak radzi sobie Fundacja Teatr Avatar po zakończonej w czerwcu II edycji Akademii BIZnES CLASS? Fundacja działa już od 8 lat, a jako grupa nieformalna nawet 15. Po co w takim razie był udział w Akademii tak dojrzałej organizacji z Legnicy? O tym między innymi rozmawiamy z Olgą Pirecką, osobą odpowiedzialną w Fundacji za wizerunek i marketing.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  14 sierpnia 2019
 • O niezwykłym sposobie organizacji czasu wolnego opowiada Fundacja Eudajmonia

  W Mrowinach i Przemkowie wiedzą jak zorganizować pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w ramach usługi opieki wytchnieniowej. O Domach Krótkiego Pobytu i korzyściach z ich prowadzenia opowiada Fundacja Eudajmonia.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  16 lipca 2019
 • Stara Piekarnia rozbiła bank w Akademii BIZnES CLASS

  Fundacja Znacznie Więcej jest przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym kawiarnię i pracownię artystyczną Stara Piekarnia. Z Dorotą Wojtanowicz, Dyrektorką Fundacji Znacznie Więcej, prowadzącą kawiarnię o nazwie Stara Piekarnia rozmawiamy, o tym jak im się wiedzie 4 miesiące po zakończonej Akademii BIZnES CLASS.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  25 października 2018
 • Sieć PANATO BAG. Przykład ekonomiczno – społecznej współpracy w branży tekstylnej

  Sieć Panato Bag skupia obecnie 14 podmiotów ekonomii społecznej, specjalizującej się w branży tekstylnej. "Przyjmowanie dużych zamówień hurtowych w krótkich terminach dostaw było możliwe dzięki połączeniu mocy produkcyjnych oraz wypracowaniu pełnej standaryzacji produkcji" - mówi Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Panato.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  19 września 2018
 • Pralnia Makerspace w Sokołowsku nagrodzona

  Michał, który trzyma czek na rozwój produktu, razem z zespołem ze Spółdzielni Socjalnej zdobyli nagrodę w kategorii Zaangażowanie w Akademii BIZnES CLASS. O współpracy z biznesem i studentką ASP w ramach BIZnES CLASS rozmawiamy z Idą Fischer, Prezeską Spółdzielni Socjalnej PRALNI MAKERSPACE w Sokołowsku.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 sierpnia 2018

LEPSZY ŚWIAT ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE

Włączając społecznych dostawców do grupy swoich kontrahentów wzmacniasz spójność społeczną i pomagasz ludziom w najtrudniejszej sytuacji