Bazy dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej

Poniżej udostępniamy bazy danych podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie dolnośląskim, opracowane na podstawie dostępnych rejestrów.

Do pobrania:

Pobierz listę spółek non profit w województwie dolnośląskim

spółki non profit w województwie dolnośląskim

Pobierz listę spółdzieli socjalnych w województwie dolnośląskim

spółdzielnie socjalne w województwie dolnośląskim

Pobierz listę zakładów aktywności zawodowej w województwie dolnośląskim

zakłady aktywności zawodowej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę centrów integracji społecznej w województwie dolnośląskim

centra integracji społecznej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę klubów integracji społecznej w województwie dolnośląskim

kluby integracji społecznej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę warsztatów terapii zajęciowej w województwie dolnośląskim

warsztaty terapii zajęciowej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę organizacji pozarządowych działających w sferze integracji i pomocy społecznej w województwie dolnośląskim

organizacje pozarządowe działające w sferze integracji i pomocy społecznej w województwie dolnośląskim

 

➡️ Rejestr ustawowy przedsiębiorstw społecznych – status nadany zgodnie z Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

Zgodnie z Rozdziałem 2, Art. 12. 1 Ustawy o ekonomii społecznej pn. Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym:
➡️ Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d–f, albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki.

Podmioty które uzyskają ww. status zostaną umieszczone w Rejestrze ustawowym, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

➡️ Ministerialna Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych

Jeżeli prowadzą Państwo podmiot, którego nie ma naszych bazach lub podane dane są nieaktualne lub zaprzestali Państwo działalności, a mimo tego podmiot figuruje w bazie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego/aktualizacyjnego, który zamieszczamy poniżej i przesłanie go na adres: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

➡️ Formularz zgłoszeniowy oraz aktualizacyjny dane w bazie PES

Mogą Państwo również wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line:
➡️ Formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny do bazy podmiotów ekonomii społecznej – wersja on-line