Ciała konsultacyjno – doradcze

Do pomocy w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku został powołany Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi, w skład których wchodzą specjaliści z różnych sektorów. Dzięki różnym zasobom instytucjonalnym oraz doświadczeniu poszczególnych członków określanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej staje się bardziej komplementarne oraz łatwiejsze w wykonaniu. Wszystkie osoby, skupione wokół tematu ekonomii społecznej są jej entuzjastami i działaczami społecznymi.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to ciało konsultacyjno – doradcze,  które ma na celu:
– wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
– opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i  finansowych, mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej),
– identyfikowanie i wykorzystywanie potencjału województwa w rozwoju ekonomii społecznej
– identyfikowanie barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie takich rekomendacji, które wpłyną na ich likwidację lub ograniczenie,
– inicjowanie zmiany, monitorowanie realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Dolnośląskim na lata 2014-2020,
– lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych, dotyczących sektora ekonomii społecznej,
– wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

W Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej zasiadają:
– Czocher Arkadiusz – Forum Aktywności Lokalnej
– Gałka Bogusław – Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
– Gałuszka Witold – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Góralewicz Jadwiga – Wrocławskie Centrum Integracji
– Grzebieniak Ewa – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Hamera Mirosława – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Karaś Marek – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
– Klag Piotr – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Kołodziej Mariusz – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
– Kondracka Aleksandra – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Kupczak Tadeusz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
– Lewandowska-Mika Maria – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
– Łuków Izabela – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Matuszko Zenon – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
– Struś Mirosław – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
– Weihs Waldemar – Fundacja Merkury
– Wieteska Sławomir – Fundacja Jagniątków
– Wójcik Ewa – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
– Żebrowska Czesława – Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała powołująca Komitet
Regulamin Komitetu
W ramach Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej działają 4 grupy robocze:

Grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, której celem jest zwiększenie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym klauzul społecznych  w województwie dolnośląskim.

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
– Urząd Miejski w Trzebnicy
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
– Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej
– Spółdzielnia Socjalna „Pasja”
– Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, – Koło Jeleniogórskie
– Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
– Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem, której celem jest kreowanie przemyślanych działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Objectivity Bespoke Software Specialist Sp. z o.o
– Fundacja Dom Pokoju
– Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
– Fundacja Znacznie Więcej
– Fundacja Imago
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Uniwersytet Wrocławski
– Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
– CSRinfo (Gość)

Grupa robocza ds. reintegracji, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS ZAZ/WTZ)

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– ”Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie
– Fundacja „Eudajmonia”
– Wrocławskie Centrum Integracji
– Oddział Dolnośląski PFRON
– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świerzawie
– Dział Wsparcia Osób Z Niepełnosprawnościami (Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
– Urząd Statystyczny we Wrocławiu
– Centrum Integracji Społecznej Gminy Bystrzyca Kłodzka
– Fundacja „”Merkury”

Grupa robocza ds. aktualizacji planu, której celem jest opracowanie planu monitoringu realizowanych wskaźników dot. rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku oraz ewaluację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:
– Fundacja Jagniątków
– Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
– Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
– Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
– Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
– Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego