AKTUALNOŚCI

Projekt „Dostępny Design” również dla dolnośląskich przedsiębiorców społecznych

Miliardy na dostępność, to szansa dla dolnośląskiego biznesu

Stawiając na projektowanie uniwersalne dolnośląskie firmy mogą zyskać nowych klientów, więcej pieniędzy i wsparcie od państwa. Rząd do 2025 roku na zwiększenie dostępności zamierza wydać bowiem ponad 20 miliardów złotych.

O tym, że Polska powinna być prawdziwie dostępna dla osób starszych czy niepełnosprawnych mówił w swoim expose w 2017 roku premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła także program „Dostępność Plus” z budżetem w wysokości 23,2 miliardów złotych.

Ogromna część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury czy transportu i zostanie skierowana do samorządów. Jednocześnie ważnym partnerem dla państwa są przedsiębiorcy. Także z Dolnego Śląska. To oni mają tworzyć produkty i usługi adresowane do szerokiego grona odbiorców, wspierać ochronę zdrowia, edukację czy kulturę w dostosowywaniu się do potrzeb kolejnych grup obywateli.

– W tym wypadku cele biznesowe wprost łączą się z kwestiami społecznymi. Z jednej strony jest konieczne, by nowe usługi czy produkty były dostępne dla jak najszerszego kręgu osób – m.in. seniorów, kobiet w ciąży czy osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie działając w tym duchu jako przedsiębiorcy zdecydowanie poszerzamy grupę naszych klientów i swój potencjał rozwojowy – mówi Anna Szymańska, wiceprezes firmy doradczej DGA SA, która jest jednym z operatorów projektu „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”.

Celem projektu jest przeszkolenie 800 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców pochodzących głównie z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego z zasad projektowania uniwersalnego.

O czym mówimy? Projektowanie uniwersalne to takie, które pozwala tworzyć produkty i usługi dostępne dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami. W Polsce są ich miliony. Według rządowych dokumentów „nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji”. Zaliczają się do nich ludzie poruszający się przy pomocy sprzętu wspomagającego (kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, cierpiący na chorobę Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie i napotykające trudności w poruszaniu się (na przykład w wyniku urazu lub choroby). Co ważne, wiele z tych osób nie posiada wcale statusu osoby niepełnosprawnej. Ich trudności mogą być bowiem przejściowe.

Postawienia na projektowanie uniwersalne wymaga także demografia. Polska jest szybko starzejącym się społeczeństwem, w 2030 roku, w naszym kraju będzie żyło już ponad 2 mln ludzi powyżej 80 roku życia.

 – Grupa docelowa rozwiązań uniwersalnych jest naprawdę potężna. Dodatkowo doświadczenia międzynarodowe pokazują, że ten rodzaj projektowania ma bezpośrednie przełożenie na zachowania klienta. Przykładowo, ponad 70 procent osób z niepełnosprawnościami, które spotkały się z trudno dostępną stroną internetową, opuściły ją w poszukiwaniu strony bardziej przyjaznej. Jednocześnie 82 procent badanych potwierdziło swą gotowość wydawania znacznie większych pieniędzy na stronach e-sklepów, które są dostępne – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design, która realizuje projekt „Dostępy Design. Projektowanie bez barier” wraz z DGA.

Kto powinien szczególnie pamiętać o projektowaniu uniwersalnym? To nie tylko przedsiębiorcy, którzy od razu przychodzą wszystkim na myśl, czyli z obszaru e-commerce, czy telemedycyny, ale też np. producenci oświetlenia, mebli, tekstyliów, elektroniki użytkowej oraz właściciele hoteli, pensjonatów, restauracji czy operatorzy telefoniczni.

W codziennej pracy nie zawsze zastanawiamy się nad tym, kto może być wykluczony z korzystania z naszych produktów czy usług. Tymczasem pogłębiając swoją wrażliwość, zyskując nową wiedzę i umiejętności, możemy wypracować przewagę konkurencyjną. I nade wszystko odmienić komuś życie – kończy Ewa Voelkel-Krokowicz.

Szkolenia w ramach programu Dostępny Design są bezpłatne i prowadzone całkowicie online. Cykl obejmuje 33 godziny szkoleniowe realizowane w trakcie siedmiu spotkań. Po ich ukończeniu firmy otrzymają dodatkową pulę godzin doradczych na konsultację z ekspertami.

Program dedykowany jest przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, których działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w Rejestrze Przedsiębiorstw.

Szczegóły: https://www.dostepnydesign.pl/