Akademia BIZnES CLASS

 

Przedstawiciele firm (Objectivity, UBS, PwC, SoftServe), podmiot ekonomii społecznej (Fundacja LOB), jednostka samorządu (DOPS) oraz uczelnia wyższa (ASP) połączyły siły, aby dzielić się w tym celu swoimi zasobami i kompetencjami.

 

Akademia BIZnES CLASS przygotowuje podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia z marketingu i zarządzania organizacją, a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów służy dopracowaniu produktu oraz przygotowaniu podmiotów ES do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych na rozwój produktu oraz stworzenie strony internetowej jest wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonają największą pracę podczas akademii i przekonają firmy do zainwestowania w ulepszone produkty.

Jak to wygląda w Akademii?

Mentorzy biznesu i mentorzy designu są przypisani do podmiotów ES. Przez cały cykl mentorzy mają za zadanie dzielić się swoim doświadczeniem i analizować produkt pod względem jego atrakcyjności rynkowej. Mentorzy designu to studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którzy dokładają wymiar artystyczny poszczególnym produktom, projektując dla nich unikatowy wygląd lub tworząc identyfikację wizualną marki.

Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego połączyli siły, aby:
– dzielić się kompetencjami
– rozwijać przedsiębiorczość w podmiotach ES
– wzbogacać atrakcyjność produktów podmiotów ES
– promować produkty, których kupno oznacza coś dobrego dla ludzi

W latach 2018 -2022 przeprowadziliśmy dzięki naszemu interdyscyplinarnemu zespołowi cztery edycje Akademii BIZnES CLASS. Udział w projekcie wzięły łącznie 32 podmioty Ekonomii Społecznej, które wdrożyły na dolnośląski rynek swoje ulepszone produkty/usługi oraz ok. 82 pracowników biznesu i 32 studentów ASP. Zyski z komercjalizacji tych produktów/usług posłużyły im w rozwoju oferty dla swoich podopiecznych (osób z niepełnosprawnością, po kryzysie psychicznym lub po kryzysie bezdomności itp.)

Kto brał udział w Akademii oraz efekty poszczególnych edycji można zobaczyć tutaj:

1 edycja | 2018 – wywiady z nagrodzonymi podmiotami: Starą Piekarnią i Pralnią Makerspace w Sokołowsku
2 edycja | 2019 – prezentacja z finału 2019 oraz wywiad z nagrodzonym podmiotem Fundacją Teatr Avatar
3 edycja | 2021 – prezentacja z finału 2021
4 edycja | 2022 – prezentacja z finału 2022
5 edycja | 2023 – prezentacja z finału 2023

Kto może wziąć udział w Akademii i jak się zgłosić?

Jeśli jesteś podmiotem ekonomii społecznej, chcesz udoskonalić lub wprowadzić nowy produkt/usługę w ramach oferty komercyjnej i potrzebujesz mentorów, którzy wesprą Cię biznesowym know-how –Akademia BIZnES CLASS jest właśnie dla Ciebie. Wolontariusze z firm i uczelni bezpłatnie przygotują Cię do tego zadania, wyposażając w nową wiedzę i umiejętności.

Akademia zaplanowana jest dla 8 podmiotów ekonomii społecznej wybranych podczas rekrutacji. Zanim Cię zaprosimy do udziału, będziemy chcieli Cię lepiej poznać, dlatego rekrutacja składa się z 2 części:

1 część rekrutacji – polega na wypełnieniu formularza (w poprzedniej edycji mieliśmy taki formularz)
2 część rekrutacji – kontaktujemy się z wybranymi podmiotami i zapraszamy do dalszych rozmów.

|Harmonogram cyklu edukacyjnego|– podana tematyka szkoleń jest poglądowa. Szkolenia zaplanowane w Akademii będą organizowane w miarę potrzeb grupy uczestników. Jeśli grupa nie będzie miała takiej potrzeby edukacyjnej lub będzie zapotrzebowanie na inne tematy będziemy reagować elastycznie

|Regulamin|– regulamin jest po to, byśmy czuli się bezpiecznie i mieli do czego się odnieść, ale nie lubimy tam zaglądać 🙂

Śledź AKADEMIĘ | na profilu: https://www.facebook.com/akademiabiznesclass/