22/12/2023

Życzenia świąteczne – grudzień 2024

Niech radość zapanuje w naszych sercach, w naszych domach. A kto przestał w dobro wierzyć, niech Nadzieja go przekona... Niechaj Miłość swoje skrzydła wokół wszystkich nas rozwinie... Wtedy troski, smutki, żale... wszystko co złe, nas ominie...

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

 • Fundacja „Eudajmonia” zaprasza do udziału w projekcie „Warto wiedzieć”

  Projekt „Warto wiedzieć”, to kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych kierowany do wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz społeczności lokalnych, w tym osób z niepełnosprawnościami - jako interwencja na duże zapotrzebowanie usług poradniczych w obszarze dostępności i poradnictwa obywatelskiego.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  27 marca 2023
 • Warsztat z praktykiem dot. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez osoby prawne, w tym przez samorząd

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie w formie zdalnej dot. tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) przez osoby prawne, w tym przez samorząd.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  15 marca 2023
 • Trwa nabór wniosków w VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023
  CZYTAJ WIĘCEJ
  13 marca 2023
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  8 marca 2023
 • Spotkanie sieciujące ZAZ – 2023

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli i pracowników dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej na spotkanie sieciujące ZAZ z zakresu gospodarowania odpadami i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w działalności usługowo-produkcyjnej dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  27 lutego 2023
 • Zapraszamy na DFRES | 2023

  W tym roku na DFRES porozmawiamy o tym jak w świecie VUCA - świecie, określanym jako zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny - możemy myśleć o ochronie klimatu, społecznej odpowiedzialności i rozwoju usług społecznych? Jak wzajemnie możemy sobie pomóc? Czy każdy powinien liczyć na siebie czy jest to najlepszy czas byśmy się nawzajem zobaczyli i łączyli swoje zasoby dla wspólnych, dobrych celów?
  CZYTAJ WIĘCEJ
  24 lutego 2023

Akcje społeczne

 • WRO BIZnES 2022 – relacja z budowania relacji

  Jesteśmy po WRO BIZnES 2022. W relacji z wydarzenia wyjaśniamy co jest dla nas ważne w organizacji wydarzeń networkingowych, łączących biznes z podmiotami ekonomii społecznej. Co bardziej istotne - dowiedzieliśmy się od firm na czym im zależy.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  4 października 2022
 • Mapa wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Jakie organizacje towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w codziennym życiu? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem skrótowym w postaci prezentacji podsumowującej, zawierającej najważniejsze wnioski oraz mapy, a także do wykazu danych poszczególnych organizacji i ich danych. 
  CZYTAJ WIĘCEJ
  24 września 2021
 • Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

  Pomysł kampanii jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług, w skład której wchodzą również przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  13 sierpnia 2021
 • Akademia BIZnES Class-Avatar_2

  Avatar zaangażowany w Akademię

  Jak radzi sobie Fundacja Teatr Avatar po zakończonej w czerwcu II edycji Akademii BIZnES CLASS? Fundacja działa już od 8 lat, a jako grupa nieformalna nawet 15. Po co w takim razie był udział w Akademii tak dojrzałej organizacji z Legnicy? O tym między innymi rozmawiamy z Olgą Pirecką, osobą odpowiedzialną w Fundacji za wizerunek i marketing.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  14 sierpnia 2019
 • O niezwykłym sposobie organizacji czasu wolnego opowiada Fundacja Eudajmonia

  W Mrowinach i Przemkowie wiedzą jak zorganizować pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w ramach usługi opieki wytchnieniowej. O Domach Krótkiego Pobytu i korzyściach z ich prowadzenia opowiada Fundacja Eudajmonia.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  16 lipca 2019
 • test

  Stara Piekarnia rozbiła bank w Akademii BIZnES CLASS

  Fundacja Znacznie Więcej jest przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym kawiarnię i pracownię artystyczną Stara Piekarnia. Z Dorotą Wojtanowicz, Dyrektorką Fundacji Znacznie Więcej, prowadzącą kawiarnię o nazwie Stara Piekarnia rozmawiamy, o tym jak im się wiedzie 4 miesiące po zakończonej Akademii BIZnES CLASS.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  25 października 2018
 • Sieć PANATO BAG. Przykład ekonomiczno – społecznej współpracy w branży tekstylnej

  Sieć Panato Bag skupia obecnie 14 podmiotów ekonomii społecznej, specjalizującej się w branży tekstylnej. "Przyjmowanie dużych zamówień hurtowych w krótkich terminach dostaw było możliwe dzięki połączeniu mocy produkcyjnych oraz wypracowaniu pełnej standaryzacji produkcji" - mówi Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Panato.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  19 września 2018
 • Pralnia Makerspace w Sokołowsku nagrodzona

  Michał, który trzyma czek na rozwój produktu, razem z zespołem ze Spółdzielni Socjalnej zdobyli nagrodę w kategorii Zaangażowanie w Akademii BIZnES CLASS. O współpracy z biznesem i studentką ASP w ramach BIZnES CLASS rozmawiamy z Idą Fischer, Prezeską Spółdzielni Socjalnej PRALNI MAKERSPACE w Sokołowsku.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 sierpnia 2018

LEPSZY ŚWIAT ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE

Włączając dostawców społecznych do grona swoich kontrahentów, wzmacniasz spójność społeczną i pomagasz ludziom w najtrudniejszych sytuacjach życiowych!