23/11/2023

Oddajemy głos przedsiębiorcom na poziomie krajowym i europejskim. Podziel się swoimi doświadczeniami.

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM) to pierwsze badanie przedsiębiorstw społecznych na poziomie europejskim.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktualności

 • Ogłoszono konsultacje!

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”. Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!
  CZYTAJ WIĘCEJ
  15 września 2022
 • Konsultacje projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)”. Konsultacje prowadzone są w okresie od 15 września 2022 r. do 20 października 2022 r. Zapraszamy do zgłaszania uwag.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  15 września 2022
 • Wizyta studyjna w Wielkopolsce

  Z uwagi na wpłynięcie bardzo dużej liczby zgłoszeń rekrutacja została zakończona. Zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną do wielkopolskich podmiotów ekonomii społecznej tworzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy, z których dwa współpracują z Centrami Usług Społecznych (CUS)
  CZYTAJ WIĘCEJ
  13 września 2022
 • WRO BIZnES 2022 – Dobry Networking i Targi Społecznie Odpowiedzialne

  Zapraszamy na Dobry Networking. Dobry bo organizujemy go tak, abyście Wyszli ze spotkania  z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu, z wartościowymi kontaktami. Dobry bo spotkacie się ze społecznie odpowiedzialnymi dostawcami i firmami, dla których zrównoważony rozwój jest ważny.  A wszystko to w przyjaznej j atmosferze. Przyjdźcie poznać organizację lub firmę, z którą chcielibyście współpracować. Szukajcie dobrych produktów na Targach Społecznie Odpowiedzialnych.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  22 sierpnia 2022
 • Dołącz do grona posiadaczy Znaku Zakup Prospołeczny!!!

  Obecnie na Dolnym Śląsku 23 społecznych dostawców posiada ZNAK ZAKUP PROSPOŁECZNY. Jeśli Twój podmiot również wyróżnia wysoka jakość wytwarzanych produktów i świadczonych usług oraz dbałość o rozwój społeczny dołącz do grona posiadaczy Znaku!!!
  CZYTAJ WIĘCEJ
  18 lipca 2022
 • Bezpłatne konsultacje z ekspertem prawa zamówień publicznych dla pracowników JST

  Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem prawa zamówień publicznych dla pracowników JST. Doradztwo może być świadczone osobiście w Państwa siedzibie lub w siedzibie DOPS, a także elektronicznie e-mailowo (np. analiza dokumentów), w formie webinarium/ spotkania/ konsultacji on-line wraz z dodatkowym kontaktem telefonicznym
  CZYTAJ WIĘCEJ
  28 czerwca 2022

Akcje społeczne

 • WRO BIZnES 2022 – relacja z budowania relacji

  Jesteśmy po WRO BIZnES 2022. W relacji z wydarzenia wyjaśniamy co jest dla nas ważne w organizacji wydarzeń networkingowych, łączących biznes z podmiotami ekonomii społecznej. Co bardziej istotne - dowiedzieliśmy się od firm na czym im zależy.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  4 października 2022
 • Mapa wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Jakie organizacje towarzyszą osobom z niepełnosprawnością w codziennym życiu? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem skrótowym w postaci prezentacji podsumowującej, zawierającej najważniejsze wnioski oraz mapy, a także do wykazu danych poszczególnych organizacji i ich danych. 
  CZYTAJ WIĘCEJ
  24 września 2021
 • Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

  Pomysł kampanii jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług, w skład której wchodzą również przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  13 sierpnia 2021
 • Akademia BIZnES Class-Avatar_2

  Avatar zaangażowany w Akademię

  Jak radzi sobie Fundacja Teatr Avatar po zakończonej w czerwcu II edycji Akademii BIZnES CLASS? Fundacja działa już od 8 lat, a jako grupa nieformalna nawet 15. Po co w takim razie był udział w Akademii tak dojrzałej organizacji z Legnicy? O tym między innymi rozmawiamy z Olgą Pirecką, osobą odpowiedzialną w Fundacji za wizerunek i marketing.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  14 sierpnia 2019
 • O niezwykłym sposobie organizacji czasu wolnego opowiada Fundacja Eudajmonia

  W Mrowinach i Przemkowie wiedzą jak zorganizować pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w ramach usługi opieki wytchnieniowej. O Domach Krótkiego Pobytu i korzyściach z ich prowadzenia opowiada Fundacja Eudajmonia.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  16 lipca 2019
 • test

  Stara Piekarnia rozbiła bank w Akademii BIZnES CLASS

  Fundacja Znacznie Więcej jest przedsiębiorstwem społecznym prowadzącym kawiarnię i pracownię artystyczną Stara Piekarnia. Z Dorotą Wojtanowicz, Dyrektorką Fundacji Znacznie Więcej, prowadzącą kawiarnię o nazwie Stara Piekarnia rozmawiamy, o tym jak im się wiedzie 4 miesiące po zakończonej Akademii BIZnES CLASS.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  25 października 2018
 • Sieć PANATO BAG. Przykład ekonomiczno – społecznej współpracy w branży tekstylnej

  Sieć Panato Bag skupia obecnie 14 podmiotów ekonomii społecznej, specjalizującej się w branży tekstylnej. "Przyjmowanie dużych zamówień hurtowych w krótkich terminach dostaw było możliwe dzięki połączeniu mocy produkcyjnych oraz wypracowaniu pełnej standaryzacji produkcji" - mówi Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Panato.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  19 września 2018
 • Pralnia Makerspace w Sokołowsku nagrodzona

  Michał, który trzyma czek na rozwój produktu, razem z zespołem ze Spółdzielni Socjalnej zdobyli nagrodę w kategorii Zaangażowanie w Akademii BIZnES CLASS. O współpracy z biznesem i studentką ASP w ramach BIZnES CLASS rozmawiamy z Idą Fischer, Prezeską Spółdzielni Socjalnej PRALNI MAKERSPACE w Sokołowsku.
  CZYTAJ WIĘCEJ
  30 sierpnia 2018

LEPSZY ŚWIAT ZALEŻY TAKŻE OD CIEBIE

Włączając społecznych dostawców do grupy swoich kontrahentów wzmacniasz spójność społeczną i pomagasz ludziom w najtrudniejszej sytuacji