Bazy dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej

Poniżej udostępniamy bazy danych podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie dolnośląskim, opracowane na podstawie dostępnych rejestrów.

Do pobrania:

Pobierz listę spółek non profit w województwie dolnośląskim

spółki non profit w województwie dolnośląskim

Pobierz listę spółdzieli socjalnych w województwie dolnośląskim

spółdzielnie socjalne w województwie dolnośląskim

Pobierz listę zakładów aktywności zawodowej w województwie dolnośląskim

zakłady aktywności zawodowej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę centrów integracji społecznej w województwie dolnośląskim

centra integracji społecznej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę klubów integracji społecznej w województwie dolnośląskim

kluby integracji społecznej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę warsztatów terapii zajęciowej w województwie dolnośląskim

warsztaty terapii zajęciowej w województwie dolnośląskim

Pobierz listę organizacji pozarządowych działających w sferze integracji i pomocy społecznej w województwie dolnośląskim

organizacje pozarządowe działające w sferze integracji i pomocy społecznej w województwie dolnośląskim

 

➡️ Ogólnopolska lista przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski o weryfikację statusu PS można składać do ➡️ Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej właściwych terytorialnie dla Państwa podmiotu, które również udzielają wszelkich informacji dot. weryfikacji statusu PS. Podmioty które uzyskają ww. status zostaną umieszczone na ogólnopolskiej liście Przedsiębiorstw społecznych, prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, która pokazuje potencjał jaki tworzą PS w całej Polsce. Obecność Państwa podmiotu na liście daje również dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach realizowanych przez Ministerstwo, JST czy biznes.

Jeżeli prowadzą Państwo podmiot, którego nie ma naszych bazach lub podane dane są nieaktualne lub zaprzestali Państwo działalności, a mimo tego podmiot figuruje w bazie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego/aktualizacyjnego, który zamieszczamy poniżej i przesłanie go na adres: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

➡️ Formularz zgłoszeniowy oraz aktualizacyjny dane w bazie PES

Mogą Państwo również wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line:
➡️ Formularz zgłoszeniowy/aktualizacyjny do bazy podmiotów ekonomii społecznej – wersja on-line