Ciała konsultacyjno – doradcze

Do pomocy w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku został powołany Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi, w skład których wchodzą specjaliści z różnych sektorów. Dzięki różnym zasobom instytucjonalnym oraz doświadczeniu poszczególnych członków określanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej staje się bardziej komplementarne oraz łatwiejsze w wykonaniu. Wszystkie osoby, skupione wokół tematu ekonomii społecznej są jej entuzjastami i działaczami społecznymi.

👥 Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to ciało konsultacyjno – doradcze. Do zadań Komitetu należą w szczególności:
– przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
– zapoznanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opini w tym zakresie.

➡️  W Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej od kwietnia 2023 zasiadają:

1. Ambroży Adam – NSZZ Solidarność
2. Bora Marcin – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
3. Calińska Mayer Małgorzata – Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
4. Czocher Arkadiusz – Forum Aktywności Lokalnej
5. Gałuszka Witold – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
6. Giżewska Dorota – Fundacja Przystań w Ścinawie
7. Gorący Małgorzata – Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
8. Górak – Kaleta Magdalena – Starostwo Powiatowe w Wołowie
9. Hamera Mirosława – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
10. Kalicka Justyna – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie
11. Kołodziej Paweł – Zakład Aktywności zawodowej „CELESTYN”
12. Kuc- Sierpińska Irena – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
13. Komorowski Jerzy – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
14. Kubik Anna – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
15. Łuków Izabela – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
16. Matuszko Zenon – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
17. Musiał Zbigniew – Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” Caritas Diecezji Legnickiej
18. Stańda Joanna – Dolnośląski Urząd Wojewódzki
19. Staniszewski Damian – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
20. Stefańska Magdalena – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
21. Trybulska Brygida – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie
22. Wala Grzegorz – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
23. Wdowiak – Urbańczyk Magdalena – Urząd Miejski Wrocławia
24. Wojtanowicz Dorota – Fundacja „Znacznie Więcej”
25. Wójcik Ewa – Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej
26. Zaczyńska Magdalena – Fundacja „Raduga”
27. Zaremba Kamil – Fundacja OnWater.pl
28. Zathey Maciej – Instytut Rozwoju Terytorialnego
29. Ziętkiewicz Edyta – Środowiskowy Dom Samopomocy w Żmigrodzie

➡️ Zarządzenie z dnia 27.04.2023 Marszałka WD w sprawie powołania członków DKRES
➡️ Zarządzenie z dnia 5.06.2023 Marszałka WD w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 27.04.2023

 

➡️  W Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w roku 2022 zasiadają:
1. Bielawska Zuzanna – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
2. Czocher Arkadiusz – Forum Aktywności Lokalnej
3. Gałka Bogusław – Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
4. Gałuszka Witold – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
5. Góralewicz Jadwiga – Wrocławskie Centrum Integracji
6. Hamera Mirosława – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
7. Klag Piotr – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
8. Komorowski Jerzy – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
9. Kondracka Aleksandra – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
10. Kotecki Bartosz – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
11. Kubik Anna – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
12. Kupczak Tadeusz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
13. Lewandowska-Mika Maria – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
14. Łuków Izabela – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
15. Matuszko Zenon – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
16. Raftowicz Magdalena – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
17. Wala Grzegorz – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
18. Weihs Waldemar – Fundacja Merkury
19. Wieteska Sławomir – Fundacja Jagniątków
20. Wójcik Ewa – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
21. Żebrowska Czesława – Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

➡️ Uchwała powołująca Komitet
➡️ Regulamin Komitetu

W ramach Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w roku 2022 działały 4 grupy robocze:

👥 Grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, której celem jest zwiększenie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym klauzul społecznych  w województwie dolnośląskim.

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1.Ewa Brzegowska – Urząd Miejski w Trzebnicy
2. Bogusław Gałka – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
3. Jarosław Głowacki – Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
4. Mirosława Hamera – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
5. Anna Kubik – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
6. Krzysztof Leszczyński – Spółdzielnia Socjalna „Pasja”
7. Izabela Łuków – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
8. Katarzyna Matijczak – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
9. Zenon Matuszko – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
10. Jarosław Pilecki – Spółdzielnia Socjalna ARTE
11. Ewa Wójcik – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
12. Andrzej Wiewióra – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji  Św. Jadwigi Śląskiej

 

👥 Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem, której celem jest kreowanie przemyślanych działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Bartłomiej Bartkowiak – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2. Barbara Górka – Fundacja Imago
3. Agnieszka Kowol – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
4. Katarzyna Kubat – Eijeriks – Objectivity Sp. z o.o.
5. Małgorzata Golak – Urząd Miejski Wrocławia
6. Paulina Ograbisz – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
7. Wiktor Pietrzak – Uniwersytet Wrocławski
8. Urszula Bandurowska – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
9. Dorota Wojtanowicz – Fundacja Znacznie Więcej
10. Maja Zabokrzycka – Fundacja Dom Pokoju

 

👥 Grupa robocza ds. reintegracji, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS ZAZ/WTZ)

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Anna Wójcik – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie
2. Agata Girul – Urząd Statystyczny we Wrocławiu
3. Małgorzata Gorący – Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
4. Irena Kęśminowicz – Wrocławskie Centrum Integracji
5. Elżbieta Kocięcka – PFRON Oddział Dolnośląski
6. Kamil Krupiński – Fundacja Ekonomii Społecznej PROM
7. Bogusława Kulińska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
8. Joanna Kubik-Kolano – Fundacja Wałbrzych 2000
9. Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
10. Iwona Żuk – Magierska – Fundacja „Merkury”

 

👥 Grupa robocza ds. aktualizacji planu, której celem jest opracowanie planu monitoringu realizowanych wskaźników dot. rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku oraz ewaluację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Małgorzata Franczak  – Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
2. Witold Gałuszka – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
3. Mirosława Hamera – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
4. Stanisław Kamiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
5. Szymon Nowiński – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
6. Izabela Łuków – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
7. Zenon Matuszko – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
8. Sławomir Wieteska – Fundacja „Jagniątków”
9. Ewa Wójcik – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej.