Ciała konsultacyjno – doradcze

Do pomocy w koordynowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku został powołany Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z grupami roboczymi, w skład których wchodzą specjaliści z różnych sektorów. Dzięki różnym zasobom instytucjonalnym oraz doświadczeniu poszczególnych członków określanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej staje się bardziej komplementarne oraz łatwiejsze w wykonaniu. Wszystkie osoby, skupione wokół tematu ekonomii społecznej są jej entuzjastami i działaczami społecznymi.

👥 Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to ciało konsultacyjno – doradcze,  które ma na celu:
– wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
– opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i  finansowych, mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej),
– identyfikowanie i wykorzystywanie potencjału województwa w rozwoju ekonomii społecznej
– identyfikowanie barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie takich rekomendacji, które wpłyną na ich likwidację lub ograniczenie,
– inicjowanie zmiany, monitorowanie realizacji Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Dolnośląskim na lata 2014-2020,
– lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych, dotyczących sektora ekonomii społecznej,
– wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

➡️ W Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej zasiadają:
1. Bielawska Zuzanna – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
2. Czocher Arkadiusz – Forum Aktywności Lokalnej
3. Gałka Bogusław – Spółdzielnia Socjalna Patron, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie
4. Gałuszka Witold – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
5. Góralewicz Jadwiga – Wrocławskie Centrum Integracji
6. Hamera Mirosława – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
7. Klag Piotr – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
8. Komorowski Jerzy – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
9. Kondracka Aleksandra – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
10. Kotecki Bartosz – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
11. Kubik Anna – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
12. Kupczak Tadeusz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
13. Lewandowska-Mika Maria – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
14. Łuków Izabela – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
15. Matuszko Zenon – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
16. Raftowicz Magdalena – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
17. Wala Grzegorz – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
18. Weihs Waldemar – Fundacja Merkury
19. Wieteska Sławomir – Fundacja Jagniątków
20. Wójcik Ewa – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
21. Żebrowska Czesława – Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

➡️ Uchwała powołująca Komitet
➡️ Regulamin Komitetu

 

W ramach Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej działają 4 grupy robocze:

👥 Grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnych zamówień, której celem jest zwiększenie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym klauzul społecznych  w województwie dolnośląskim.

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1.Ewa Brzegowska – Urząd Miejski w Trzebnicy
2. Bogusław Gałka – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
3. Jarosław Głowacki – Urząd Miasta i Gminy Międzybórz
4. Mirosława Hamera – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
5. Anna Kubik – Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
6. Krzysztof Leszczyński – Spółdzielnia Socjalna „Pasja”
7. Izabela Łuków – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
8. Katarzyna Matijczak – Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
9. Zenon Matuszko – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
10. Jarosław Pilecki – Spółdzielnia Socjalna ARTE
11. Ewa Wójcik – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
12. Andrzej Wiewióra – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji  Św. Jadwigi Śląskiej

 

👥 Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem, której celem jest kreowanie przemyślanych działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Bartłomiej Bartkowiak – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2. Barbara Górka – Fundacja Imago
3. Agnieszka Kowol – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
4. Katarzyna Kubat – Eijeriks – Objectivity Sp. z o.o.
5. Małgorzata Golak – Urząd Miejski Wrocławia
6. Paulina Ograbisz – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
7. Wiktor Pietrzak – Uniwersytet Wrocławski
8. Urszula Bandurowska – Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella
9. Dorota Wojtanowicz – Fundacja Znacznie Więcej
10. Maja Zabokrzycka – Fundacja Dom Pokoju

 

👥 Grupa robocza ds. reintegracji, której celem jest poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS ZAZ/WTZ)

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Anna Wójcik – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie
2. Agata Girul – Urząd Statystyczny we Wrocławiu
3. Małgorzata Gorący – Stowarzyszenie OSTOJA na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
4. Irena Kęśminowicz – Wrocławskie Centrum Integracji
5. Elżbieta Kocięcka – PFRON Oddział Dolnośląski
6. Kamil Krupiński – Fundacja Ekonomii Społecznej PROM
7. Bogusława Kulińska – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
8. Joanna Kubik-Kolano – Fundacja Wałbrzych 2000
9. Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
10. Iwona Żuk – Magierska – Fundacja „Merkury”

 

👥 Grupa robocza ds. aktualizacji planu, której celem jest opracowanie planu monitoringu realizowanych wskaźników dot. rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku oraz ewaluację Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim

➡️ W grupie roboczej uczestniczą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Małgorzata Franczak  – Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
2. Witold Gałuszka – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
3. Mirosława Hamera – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
4. Stanisław Kamiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
5. Szymon Nowiński – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
6. Izabela Łuków – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
7. Zenon Matuszko – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
8. Sławomir Wieteska – Fundacja „Jagniątków”
9. Ewa Wójcik – Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej.