des test

  • edukacja/warsztaty/szkolenia

CZYM JEST EKONOMIA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna).

Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, a zyski przeznaczają na reinwestowanie w misje społeczną (czyli nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli). 

Nadrzędną ich funkcją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych

Jak to robimy?

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej chcemy swoim
działaniem wzmacniać regionalny potencjał ekonomii społecznej.
Zobacz jak to robimy na Dolnym Śląsku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /domains/kupujespolecznie.pl/public_html/wp-content/themes/dops/des.php on line 142

Jak to robimy?

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej chcemy swoim
działaniem wzmacniać regionalny potencjał ekonomii społecznej.
Zobacz jak to robimy na Dolnym Śląsku.

KATALOG