des test

  • edukacja/warsztaty/szkolenia

CZYM JEST EKONOMIA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna).

Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, a zyski przeznaczają na reinwestowanie w misje społeczną (czyli nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli). 

Nadrzędną ich funkcją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych

Jak to robimy?

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej chcemy swoim
działaniem wzmacniać regionalny potencjał ekonomii społecznej.
Zobacz jak to robimy na Dolnym Śląsku.

Jak to robimy?

Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej chcemy swoim
działaniem wzmacniać regionalny potencjał ekonomii społecznej.
Zobacz jak to robimy na Dolnym Śląsku.

KATALOG