Fundacja Dom Pokoju – Skanska


Współpraca między firmą Skanska, a Fundacją Dom Pokoju trwa od 2015 roku. Fundacja zaangażowana jest w budowanie dialogu między mieszkańcami, a firmą Skanska. Oto 3 przykłady współpracy:

  1. Współpraca przy partycypacyjnym projektowaniu podwórka przy ulicy Piotra Skargi. Po latach realizowania dość uciążliwej budowy inwestor wyszedł z inicjatywą uporządkowania przestrzeni, która miała posłużyć mieszkańcom sąsiedniego bloku. Spotkania z mieszkańcami odbywały się bezpośrednio na podwórku, w przestrzeni, która była źródłem konfliktu – z udziałem przedstawicieli firmy i mediatorów. Projekt powstał jako wspólna wizja mieszkańców i w odpowiedzi na ich potrzeby.

 

  1. Zawiązanie koalicji na rzecz wypracowywania rekomendacji zmian prawnych oraz trudnych kazusów, dotyczących sadzenia drzew nad sieciami podziemnymi. Jak do tego doszło?
    Po upublicznieniu wizualizacji jednego z obiektów Skanska w Internecie przetoczyła się fala negatywnych komentarzy ze strony aktywistów, którzy wskazywali na niedostateczną dbałość o przestrzeń dla pieszych i zieleń w otoczeniu. Inwestor zdecydował się zaprosić stronę społeczną do dyskusji – architekci opowiedzieli o szczegółach, wyjaśniając czym podyktowane są poszczególne rozwiązania. W efekcie udało się zawiązać koalicję aktywistów, projektantów i przedstawicieli inwestora, którzy wspólnie chcą wypracować z Gminą Wrocław większą elastyczność w sadzeniu drzew w ścisłym centrum.

 

  1. Konsultacje Fundacji i Skanska, dotyczące zagospodarowania przestrzeni wspólnych przy inwestycji biurowo-usługowej przy Powstańców Śląskich. Celem konsultacji było zbadanie potrzeb mieszkańców i pomysłów, na podstawie których inwestor będzie projektować przestrzeń w otoczeniu budynków. Konsultacje odbywały się w 2017 roku, a inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019 r.

 

Jakie korzyści ze współpracy miał INWESTOR i SPOŁECZNY DOSTAWCA?

 

SKANSKA:

 

Fundacja Dom Pokoju: Było to dla nas cenne doświadczenie współpracy z partnerem korporacyjnym, dzięki któremu nabyliśmy umiejętności obsługi tak dużego partnera – zarówno na poziomie komunikacji i dostosowania się do zupełnie innej kultury organizacyjnej. Nasza współpraca to proces – wyewoluowała od stosunkowo niewielkiego zlecenia, dotyczącego zagospodarowania podwórka, do stałej współpracy na poziomie doradztwa i planowania działań włączających mieszkańców w długofalowe działania firmy.