Informacja o naborze na członkinie i członków grupy roboczej ds. podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz podmiotów reintegracyjnych działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na członkinie i członków grupy roboczej ds. podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz podmiotów reintegracyjnych działającej przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej Komitetem.

Nabór trwa w terminie 6-24 maja 2024 r.

 1. Jakie grupy zostaną powołane przy Komitecie?
 2. jak często i w jakiej formie i odbywają się spotkania?
 3. Jak się zgłosić?
 4. Kto decyduje o składzie grup roboczych?

Ad. 1. Planowanych jest powołanie 5 grup roboczych działających przy Komitecie:

 1. Grupa robocza ds. rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Cel – rozpoznanie potrzeb instytucji i podmiotów lokalnych, w tym PES w realizacji działań w zakresie włączenia społecznego. Działania podejmowane przez grupę mają służyć budowaniu potencjału lokalnych PES oraz współpracy między organizującymi a realizującymi usługi społeczne.

 1. Grupa robocza ds. zamówień/zleceń zadań publicznych realizowanych przez PES, w tym zlecania usług społecznych

Cel – Zwiększenie włączenia sektora ES w realizację zamówień publicznych, w tym zlecania usług społecznych.

 1. Grupa robocza ds. promocji i współpracy z biznesem

Cel – kreowanie działań wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (ich produktów i działań społecznych) oraz ułatwianie współpracy międzysektorowej.

 1. Grupa robocza ds. podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz podmiotów reintegracyjnych

Cel – poszukiwanie rozwiązań problemów dotykających podmioty o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS, ZAZ/WTZ, ŚDS)

 1. Grupa robocza ds. przedsiębiorstw społecznych

Cel: Poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących PS oraz kreowania współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi PS

Szczegółowy obszar działania poszczególnych grup roboczych znajduje się w zał. nr 2.

Ad. 2. Zgodnie z Regulaminem DKRES (Zał. nr 1.) grupy robocze spotykają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. Spotkania grup roboczych odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu lub w formule on-line.

Ad. 3. Proszę pobrać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ  i przesłać go na adres e-mail: d.butryn@dops.wroc.pl w terminie do 24 maja 2024 r.

Ad. 4. Skład grup roboczych zostaje przyjęty w drodze uchwały Komitetu.

Informacje dodatkowe:

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2023 – 2026 został powołany zgodnie z USTAWĄ z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

 1. Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
 2. Grupy robocze pełnią funkcję konsultacyjno-doradczą na rzecz Komitetu.

Załącznik nr 1. Regulamin KomitetuLink otwiera się w nowym oknie

Załącznik nr 2. Cel i zakres działania poszczególnych grup roboczych działających przy KomitecieLink otwiera się w nowym oknie

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy

Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz grup roboczych działających przy Komitecie odbywają się w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.