Jak uzyskać status ustawowego przedsiębiorstwa społecznego?

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na podstawie decyzji wojewody.Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Dolnośląski Urząd Wojewódzki:

Wejdź na stronę https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/polityka-spoleczna/18491,Przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego.html i dowiedz się:

 

1. Kto może się starać o status?

2. Jakie dokumenty przygotować?

3. W jaki sposób wypełnić dokumenty?

4. Czy uzyskanie statusu jest płatne?

5. W jaki sposób złożyć dokumenty?

 

Wszelkich informacji udzielają:

Joanna Stańda, tel. 71 340-61-54; e-mail: j.standa@duw.pl

Sylwia Łuczkowska, tel. 71 340-63-16; e-mail: s.luczkowska@duw.pl

 

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentów? Zgłoś się do jednego z Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na Twoim terenie.