Kontakt

Dolnośląski
Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Trzebnicka 42-44,
50 – 230 Wrocław

Marta Godlewska-Michałowska

Specjalistka ds. PES

71 770 42 24

Zespół Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej

 • Magdalena Macura

  Kierowniczka Działu Funduszy Unijnych

  508 215 198
  m.macura@dops.wroc.pl
 • Lucyna Pachciarz

  Koordynatorka ds. Ekonomii Społecznej

  577 100 239
  l.pachciarz@dops.wroc.pl
 • Marta Godlewska-Michałowska

  Specjalistka ds. PES

  71 770 42 24
  m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
 • Magdalena Romaniuk

  Specjalista ds. budowania marki ekonomii społecznej

  575 100 236
  m.romaniuk@dops.wroc.pl
 • Monika Marchewka

  Specjalistka ds. ekonomii społecznej

  883 908 909
  m.marchewka@dops.wroc.pl
 • Dorota Butryn

  Koordynatorka ds. usług społecznych

  500 156 050
  d.butryn@dops.wroc.pl
 • Marta Lebiecka

  Specjalistka ds. JST

  500 156 066
  m.lebiecka@dops.wroc.pl
 • Aleksandra Perchla-Włosik

  Specjalistka ds. badań i analiz

  577 100 968
  a.perchla-wlosik@dops.wroc.pl
 • Joanna Wardzała

  Specjalista ds. badań i analiz

  577 100 968
  j.wardzala@dops.wroc.pl