Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

DOLNOŚLĄSKIE OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Od połowy roku 2023 r. w województwie dolnośląskim funkcjonuje 5 Akredytowanych konsorcjów prowadzących Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Podmioty prowadzące akredytowane OWES to dolnośląskie podmioty ekonomii społecznej, których działania koncentrują się na wspieraniu społeczności lokalnych, aktywizacji grup defaworyzowanych, edukacji m.in. w obszarze przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomizacji Podmiotów Ekonomii Społecznej.

1. Ośrodki, które realizują projekty finansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027


Podmioty prowadzące OWES (stan obowiązujący od połowy roku 2023) Dane kontaktowe Terytorialny obszar wsparcia (powiat) Subregion
Skład konsorcjum:

Lider:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Partner:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 

RCWIP

Mennicza 1
50-057 Wrocław
71 796 30 00
📧 dowes@rcwip.pl
📧 rcwip@rcwip.pl www.rcwip.pl/dowes-2/

👉 FACEBOOK

CWP

ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław
tel. 71 78 99 215
📧 biuro@cwp.wroclaw.pl
www.cwp.wroclaw.pl/osrodek-wspierania-es/

☑️  milicki
☑️  oleśnicki
☑️  oławski
☑️ strzeliński
☑️  średzki
☑️  trzebnicki
☑️  wołowski
☑️  wrocławski
☑️  m. Wrocław
wrocławski i
m. Wrocław
 

Skład konsorcjum:

Lider:

Forum Aktywności Lokalnej

Partner:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

FAL

ul. Ludowa 1 c
58-304 Wałbrzych
tel./faks 74 848 01 00
📧 biuro@dowes.pl
www.dowes.pl

FRES

ul. Beethovena 1-2 pok. 26
58-300 Wałbrzych
tel./faks 74 647 88 90
📧 fres@fres.org.pl
www.fres.org.pl

👉 FACEBOOK

☑️  dzierżoniowski
☑️  kłodzki
☑️  świdnicki
☑️  wałbrzyski
☑️  ząbkowicki
☑️  m. Wałbrzych
wałbrzyski
 

Skład konsorcjum:

Lider:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Partner:

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

 

LSIO

ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel./faks 76 862 58 25
📧 lsio@lsio.org.pl
www.lgowes.lsio.org.pl

👉 FACEBOOK

SIRR

ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra
tel. 781690030
📧 kontakt@sirr.pl
www.owes.sirr.pl

👉 FACEBOOK

☑️  głogowski
☑️  górowski
☑️  legnicki
☑️  lubiński
☑️  polkowicki
☑️  m. Legnica
legnicko – głogowski
 

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

 

SIRR

ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra
tel. 781690030
📧 kontakt@sirr.pl
www.owes.sirr.pl

LSIO

ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel./faks 76 862 58 25
📧 lsio@lsio.org.pl
www.lgowes.lsio.org.pl

☑️  bolesławiecki
☑️  jaworski
☑️  karkonoski
☑️  m. Jelenia Góra
☑️  kamiennogórski
☑️  lubański
☑️  lwówecki
☑️  zgorzelecki
☑️  złotoryjski
jeleniogórski
2. Ośrodek, który nie realizuje projektu finansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027


Podmioty prowadzące OWES (stan obowiązujący od połowy roku 2023) Dane kontaktowe Terytorialny obszar wsparcia (powiat) Subregion
 

Skład konsorcjum:

Lider:

Fundacja „Merkury”

Partner:

Fundacja „Jagniątków”

 

Fundacja „Markury”

ul. Beethovena 10
58-300 Wałbrzych
📧 merkury@merkury.org.pl
www.merkury.org.pl

👉 FACEBOOK

Fundacja „Jagniątków”
ul. 1 Maja 27, pok. 304
58-500, Jelenia Góra

📧 jagniatkow@jagniatkow.org.pl

👉 FACEBOOK

 całe województwo
 

Usługi oferowane w ramach Standardów OWES mogą przybierać formę szkoleń, doradztwa (ogólnego, specjalistycznego i biznesowego), działań na rzecz rozwoju partnerstwa oraz udzielania wsparcia finansowego i obejmują:

👉 CZYTAJ WIĘCEJ

Współpracujemy z OWES na wielu płaszczyznach, realizując wspólne przedsięwzięcia, konsultując ważne dla rozwoju ekonomii społecznej dokumenty. Tworzymy regionalną sieć współpracy OWES.