AKCJE SPOŁECZNE

O niezwykłym sposobie organizacji czasu wolnego opowiada Fundacja Eudajmonia

Przerwa wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Jeszcze w 2016 r. Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wprowadził nowy rodzaj pomocy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością – usługi opieki wytchnieniowej. To rodzaj „zastępczej” opieki dla osoby z niepełnosprawnością (dzieckiem lub dorosłym), na czas, gdy rodzic lub opiekun nie może jej sam sprawować. Dzięki temu może realizować swoje własne potrzeby, takie jak wizyty lekarskie, zakupy, czy urlop.

Niezwykły sposób organizacji czasu wolnego proponuje Fundacja Eudajmonia. W Mrowinach, na terenie powiatu świdnickiego oraz w Przemkowie w powiecie polkowickim Fundacja utworzyła dwa Domy Krótkiego Pobytu. Co wyjątkowe, domy mają charakter rodzinnych, a osoby w nim przebywające samodzielnie decydują, w jaki sposób chcą spędzić czas. Wsparcie zapewnia im wykwalifikowana kadra – terapeuci zajęciowi, rehabilitanci i pielęgniarka. Jednocześnie w każdym z domów może mieszkać 5 osób z niepełnosprawnościami.

Dom w Mrowinach został uruchomiony w grudniu 2017r. w ramach projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych finansowanego w ramach RPO WD. Powstał dzięki współpracy Fundacji Eudajmonia z poznańskim Stowarzyszeniem „Na Tak”. Do tej pory z pobytu w Mrowinach skorzystało 66 osób. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku oraz 3 soboty w miesiącu w godz. 8:00-16.00.

Dom krótkiego pobytu w Przemkowie funkcjonuje od lipca 2018r. w ramach projektu „Subergionalne Centrum  Asystentury”  od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-18:00. Dotąd w Przemkowie gościliśmy 51 osób.

Organizacja odpoczynku dla rodzin stale zajmujących się osobą niesamodzielną w formie domu krótkiego pobytu jest w naszym województwie zupełnie nowym rozwiązaniem. Z jednej strony jest to placówka – miejsce ze stałą, wykwalifikowaną kadrą, zorganizowaną przestrzenią i ofertą zajęć terapeutycznych.  Z drugiej strony – jest to dom, w którym nie ma regulaminów, a osoby korzystające ze wsparcia nie muszą realizować żadnego programu – mogą spędzać czas w sposób dowolnie przez siebie zaproponowany. Mieszkańcy domu każdy dzień rozpoczynają od wspólnego śniadania, podczas którego decydują, jak chcieliby go spędzić. Na miejscu korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych takich jak dogoterapia, aromaterapia, muzykoterapia, terapia ruchem, a także zajęć relaksacyjnych lub manualnych. Mogą również skorzystać z zajęć na świeżym powietrzu, wycieczek po najbliższej okolicy lub wyjść do kina. Wszystkie formy aktywności dostosowane są do stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz potrzeb i możliwości osoby przebywającej w domu.  

„ Chciałbym jak najwięcej tam przebywać. Ja tam żyłem!” – tak swój pobyt w domu krótkiego pobytu ocenia Pan Ryszard.

Przerwa wytchnieniową jest jednak przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W czasie, gdy ich podopieczny przebywa w domu krótkiego pobytu mogą zatroszczyć się o swój stan zdrowia, spotkać się ze znajomymi, rodziną, czy po prostu odpocząć.

„Największą korzyścią dla opiekuna jest to, że w końcu może pomyśleć o sobie; o własnych potrzebach, na realizację których dotąd nie miał czasu lub siły.  W pierwszym momencie nie łatwo jest odpowiedzieć sobie na pytanie „jak chciałbym ten czas wykorzystać”, bo przez długi czas potrzeby opiekuna pozostawały na dalekim drugim planie.” – mówi Małgorzata Franczak – Dyrektor ds. merytorycznych Fundacji Eudajmonia.

„Liczy się również fakt, że rodziny odczuwają prawdziwe wytchnienie widząc również jak członkowie tych rodziny,  czyli osoby korzystające z Domu Krótkiego Pobytu,  wracają codziennie zadowoleni, szczęśliwi, bezpieczni, trochę czasem bardziej usprawnieni i pozytywnie nastawieni” – dodaje Małgorzata Karlak-Kąca – kierownik domu krótkiego pobytu w Przemkowie.

Dotychczas usługi opieki wytchnieniowej nie były finansowane ze środków publicznych w sposób systemowy. Organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnością już kilka lat temu zauważyły potrzebę pomocy opiekunom poprzez zapewnienie im odpoczynku i możliwości spędzenia czasu wolnego w dowolny sposób. Usługi przerwy wytchnieniowej były więc przez nie organizowane przy współudziale środków europejskich, a także środków samorządu gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Organizacja przerwy wytchnieniowej będzie od czerwca 2019 r. finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu usług opiekuńczych. W ramach pierwszej edycji o dodatkowe środki na ten cel ubiegało się 15 gmin i powiatów.
 

Zdjęcie przedstawia grupę osób na świerzym powietrzu przy wybiegu dla koni

Zdjęcie przedstawia drogę na końcu, której jest dom z zielonkawą elewacją. Drogą porusza się w kierunku domu grupa osób

 

Więcej informacji:

http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&id=267&idg=mg,2&action=show&kword=mrowin

https://www.facebook.com/Dom-Kr%C3%B3tkiego-Pobytu-w-Mrowinach-186594338597492/

https://www.facebook.com/dkpwprzemkowie/