AKTUALNOŚCI

Webinaria Rozwój lokalny a Ekonomia Społeczna

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza przedstawicieli dolnośląskich  JST, NGO, PES, PS oraz sektora nauki
do udziału w kolejnych spotkaniach on-line/webinariach w ramach tematyki „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

 • 22.10.2021 godz. 9.00 – 12.30 (4h lekcyjne) – Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej – niepotrzebna fanaberia czy działanie strategiczne na rzecz rozwoju lokalnego?  Kiedy sektor publiczny, pozarządowy i prywatny definiują swoje role, zasoby i dostrzegają korzyści ze wspólnego działania.
  1. Definicja i rola partnerstwa
  2. Rodzaje partnerstw
  3. Jak stworzyć dobre partnerstwo. Potencjał stron – na co zwrócić uwagę?
  4. Przykłady dobrych partnerstw w obszarze ekonomii społecznej.

 

 • 28.10.2021 godz. 9.00 – 12.30 (4h lekcyjne) – Jak odpowiadać na potrzeby i problemy społeczności lokalnej świadomie rozwijając zaplecze ekonomii społecznej w swojej gminie/powiecie?
  1. Zadania gminy w obszarze zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej- ważna rola ekonomii społecznej.
  2. Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej- dobre praktyki.
  3. Przykłady istniejących rozwiązań w gminach wykorzystujących zaplecze ekonomii społecznej.

 

Miejsce: platforma ZOOM lub Clickmeeting

 

Szczegółowy program godzinowy można pobrać tutaj

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo):
na spotkanie 22.10.2021 r.  do dnia 20 października 2021 r.
na spotkanie 28.10.2021 r.  do dnia 26 października 2021 r.

W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.
W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Marta Lebiecka, tel. 609 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej