AKTUALNOŚCI

Trwa nabór wniosków w VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Trwa VI edycja Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Termin na składanie wniosków upływa 31 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej w czerwcu br.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie, szczególnie wśród jednostek samorządu terytorialnego z Państwa województwa.

W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Pożyczka z korzyścią społeczną V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2022 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 10 000 zł (dla kategorii I-IV)

b) produkcji filmów o działalności laureatów,

c) udziału w targach branżowych  (dla kategorii I-IV),

d) udziału w wizytach studyjnych.

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości ok. 3 000 zł (dla kategorii I-IV)

Szczegóły naboru na stronie www.znakjakosci.mrips.gov.pl