AKTUALNOŚCI

Bezpłatne konsultacje z ekspertem prawa zamówień publicznych dla pracowników JST

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich JST do skorzystania z bezpłatnych konsultacji  z ekspertem prawa zamówień publicznych w ramach działań prowadzonych na rzecz dolnośląskiej ekonomii społecznej. Ekspert prowadzącym jest Marek Gruchalski radca prawny,  praktyk i promotor zamówień społecznie odpowiedzialnych reprezentant poznańskiego Stowarzyszenie Na Recz Spółdzielni Socjalnych. Dysponujemy łącznie 54 godzinami na bezpłatne konsultacje dla przedstawicieli JST (indywidualne, grupowe).

Doradztwo może być świadczone osobiście w Państwa siedzibie lub w siedzibie DOPS, a także elektronicznie e-mailowo (np. analiza dokumentów), w formie webinarium/ spotkania/ konsultacji on-line wraz z dodatkowym kontaktem telefonicznym.

W doradztwie może uczestniczyć jedna lub więcej osób – pracowników Państwa Instytucji.

Proponowany zakres doradztwa:

Usługi społeczne – potencjalne zamówień dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.
Stosowanie klauzul społecznych, aspektów społecznych, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych– kiedy i w jaki sposób je stosować?
Najczęstsze błędy w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień. Kontrola JST w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną oraz innych aspektów społecznych, zalecenia pokontrolne np. UZP, RIO.
Klauzule społeczne przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, np. w zasadzie konkurencyjności.
Klauzule społeczne, społecznie odpowiedzialne zamówienia – praktyczne przygotowanie dokumentacji, m.in. wybór wariantu klauzuli społecznej, dobór odpowiednich zapisów zaczerpniętych z klauzl społ. w ramach odpowiedzialnie społ. zamówień; określenie kryteriów oceny ofert preferujący PES (społeczne aspekty); realizacja zamówienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie PZP, przygotowanie umowy, obowiązki kontrolne Wykonawcy.
Analiza, korekta dokumentów pod kątem poprawności zapisów preferujących podmioty ekonomii społecznej w zamówieniach, opcjonalnie: dodanie zapisów preferujących PES w uzgodnieniu z JST.
Analiza planu zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych. Analiza zasobów potencjalnych dostawców/ usługodawców z sektora ekonomii społecznej.
Prezentacja korzyści dla JST wynikających z preferencji PES przy realizacji zamówień publicznych, w tym: klauzul społecznych, aspektów społecznych w PZP; zakupów społecznie odpowiedzialnych dla zamówień niebagatelnych; stosowanie możliwości dzielenia zamówienia publicznego na części (w kontekście szansy na zlecenia dla PES); zamówienia związane ze Strefą Rewitalizacji oraz in-house (podmioty ekonomii społecznej jako jednostki organizacyjne JST), a zapisy w PZP.
Prezentacja aktualnych dobrych przykładów stosowania klauzul społ. i społecznie odpowiedzialnych zamówień.

 

Zgłoszenia na doradztwo przyjmuje:

Marta Lebiecka- Specjalista ds. doradztwa, tel. 500 156 066, adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl