AKTUALNOŚCI

Bezpłatne konsultacje z ekspertem prawa zamówień publicznych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich jednostek samorządowych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji  z ekspertem prawa zamówień publicznych w ramach działań prowadzonych na rzecz dolnośląskiej ekonomii społecznej. Ekspert prowadzącym jest Marek Gruchalski radca prawny,  praktyk i promotor zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Doradztwo może być świadczone osobiście w Państwa siedzibie lub w siedzibie DOPS, a także elektronicznie e-mailowo (np. analiza dokumentów), w formie webinarium/ spotkania/ konsultacji on-line wraz z dodatkowym kontaktem telefonicznym.

W doradztwie może uczestniczyć jedna lub więcej osób – pracowników Państwa Instytucji.

Proponowany zakres doradztwa:

✔️ Usługi społeczne – potencjalne zamówień dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych. Obecny i przyszły (2021) stan prawny.
✔️ Stosowanie klauzul społecznych, aspektów społecznych, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych– kiedy i w jaki sposób je stosować? Obecny i przyszły (2021) stan prawny.
✔️ Najczęstsze błędy w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień. Kontrola JST w kontekście zastosowania zamówień publicznych z klauzulą społeczną oraz innych aspektów społecznych, zalecenia pokontrolne np. UZP, RIO.
✔️ Klauzule społeczne przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, np. w zasadzie konkurencyjności.
✔️ Klauzule społeczne, społecznie odpowiedzialne zamówienia – praktyczne przygotowanie dokumentacji, m.in. wybór wariantu klauzuli społecznej, dobór odpowiednich zapisów zaczerpniętych z klauzl społ. w ramach odpowiedzialnie społ. zamówień; określenie kryteriów oceny ofert preferujący PES (społeczne aspekty); realizacja zamówienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie PZP, przygotowanie umowy, obowiązki kontrolne Wykonawcy.
✔️ Analiza, korekta dokumentów pod kątem poprawności zapisów preferujących podmioty ekonomii społecznej w zamówieniach, opcjonalnie: dodanie zapisów preferujących PES w uzgodnieniu z JST.
✔️ Analiza planu zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych. Analiza zasobów potencjalnych dostawców/ usługodawców z sektora ekonomii społecznej.
✔️ Prezentacja korzyści dla JST wynikających z preferencji PES przy realizacji zamówień publicznych, w tym: klauzul społecznych, aspektów społecznych w PZP; zakupów społecznie odpowiedzialnych dla zamówień niebagatelnych; stosowanie możliwości dzielenia zamówienia publicznego na części (w kontekście szansy na zlecenia dla PES); zamówienia związane ze Strefą Rewitalizacji oraz in-house (podmioty ekonomii społecznej jako jednostki organizacyjne JST), a zapisy w PZP.
✔️ Prezentacja aktualnych dobrych przykładów stosowania klauzul społ. i społecznie odpowiedzialnych zamówień.

 

UWAGA:  Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować o możliwości zamówienia asortymentu/ usług służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków COVID-19 (np. dezynfekcja, maseczki, przyłbice, kombinezony, catering, wsparcie psychologa) w dolnośląskich przedsiębiorstwach społecznych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

 

Zgłoszenia na doradztwo przyjmuje:

Marta Lebiecka- Specjalista ds. doradztwa

☎️ 500 156 055

📬 m.lebiecka@dops.wroc.pl