AKTUALNOŚCI

DFRES 2019 | finał BIZnES CLASS

ZAPROSZENIE

W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
zaprasza na wydarzenie
DOLNOŚLĄSKIE FORUM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Termin: 18 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 19/21 Wrocław

Dbamy o rozwój ekonomii społecznej w regionie, łącząc interesy przedstawicieli biznesu, samorządu, uczelni i organizacji społecznych. Wierzymy, że współpraca międzysektorowa może wszystkim przynieść wiele korzyści. O takiej współpracy oraz o efektach II edycji finału Akademii BIZnES CLASS będziemy rozmawiać . Chcielibyście wiedzieć jak robić zakupy społecznie odpowiedzialne, poznać społecznych dostawców oraz firmy i samorządy, które już włączają w łańcuch swoich dostawców organizacje społeczne? Zapraszamy na DFRES|2019.

PROGRAM
________________________________________
Śniadanie na tarasie (networking)
10.00 – 11.00
________________________________________

• Catering społecznie odpowiedzialny – Nasze podniebienia zaspokoi Stara Piekarnia, Fundacja, która w poprzednim roku odebrała nagrodę za udział w I edycji Akademii BIZnES CLASS. Oferują profesjonalny catering, a jednocześnie pomagają w rozwoju zawodowym osobom po kryzysie psychicznym.
• Występ artystyczny Teatru Avatar – Fundacji, która rozwija talenty i poczucie pewności siebie dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku wzięła udział w II edycji Akademii BIZnES CLASS. Poznajcie ich osobiście.

________________________________________
Współpraca międzysektorowa
11.00 – 13.30
________________________________________

• Panel dyskusyjny: Rozwój ekonomii społecznej w samorządzie – Będziemy rozmawiać o przykładach współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Dostarczymy też nowych inspiracji tym, którzy chcieliby zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne. Odpowiemy na pytania: Czy samorządy mają narzędzia, aby zlecać zadania społecznie odpowiedzialne? Czy podmioty ekonomii społecznej działają profesjonalnie?
• Finał II edycji Akademii BIZnES CLASS czyli biznesowy rozwój ekonomii społecznej – pokażemy efekty prac 9 podmiotów ekonomii społecznej (społecznych start-upów) z Dolnego Śląska, które współpracując z PwC, Objectivity, UBS, SoftServe i ASP uczyły się tworzyć lepszą ofertę i profesjonalnie komunikować o swoich produktach/usługach, a także o swojej działalności społecznej. Podczas finału zostaną nagrodzone podmioty w 3 kategoriach: zaangażowanie, produkt, innowacyjność.

________________________________________
Wystawa prac mentorów z Akademii Sztuk Pięknych
13.30 – 15.00
________________________________________

• Ekspozycja mentorów designu – przedstawimy efekty zmian wizerunkowych podmiotów ekonomii społecznej (społecznych start-upów), nad którymi pracowały studentki i student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w ramach II edycji Akademii BIZnES CLASS. Będzie można zobaczyć różnorodne pomysły na identyfikację wizualną, projekty wnętrz, a nawet projekt murala.

________________________________________

Wiemy, że bywa trudno porzucić obowiązki zawodowe, by być z nami cały dzień, ale jeśli uda Ci się być choć w części wypełnij formularz elektroniczny.

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie do dnia 10 czerwca 2019r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.

W załączeniu przesyłam zaproszenie z programem. W razie pytań jestem do dyspozycji.
Kontakt: Sandra Kmieciak, tel. 500 156 055, e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej