AKTUALNOŚCI

Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
serdecznie zaprasza na

DOLNOŚLĄSKIE FORUM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Termin: 9 grudnia 2020 r. w godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: spotkanie w formie on-line na platformie ClickMeeting

 

W tym roku chcemy zaprosić Państwa na spotkanie w formie on-line. Niestety ta forma nie zastąpi naszych dotychczasowych bezpośrednich spotkań, pełnych rozmów i wymiany doświadczeń, ale nie mogliśmy sobie odmówić spotkania z Państwem choćby tylko w formie zdalnej😊

Na forum w tym roku tradycyjnie pokażemy Państwu sylwetki podmiotów, które otrzymają Certyfikat Znak Zakup Prospołeczny oraz zaprezentujemy również pozostałych, dotychczasowych „Znakowiczów”.

Podczas panelu dyskusyjnego postaramy się odpowiedzieć na pytania  jak Podmioty ekonomii społecznej zaadaptowały się do nowej sytuacji oraz jakie działania podjęły, aby utrzymać stabilność w czasie epidemii?

Ponadto dowiecie się Państwo jak  kreatywnie spotykać się on-line, jakie narzędzia wykorzystywać, aby utrzymać uważność uczestników oraz jak sprawnie realizować codzienne działania przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi biznesowych.

 Będzie też słów kilka o zabawie #wybieramES

PROGRAM WYDARZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie do dnia  4 grudnia 2020r. W przypadku gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio. Liczba miejsc jest ograniczona.

W razie pytań proszę o kontakt, e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.