AKTUALNOŚCI

Drugie spotkanie CIS i KIS 2021

Spotkanie sieciujące CIS i KIS | 2021

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na
SPOTKANIE SIECIUJĄCE CIS i KIS

Termin: 6 sierpnia 2021 r.
w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce: platforma zoom

Spotkania w formie warsztatu konsultacyjnego będzie dotyczyć wypracowaniu wspólnego stanowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego w zakresie zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Link to postępów procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349402/katalog/12805010?fbclid=IwAR1Euxle1ohotQRNzaxv3isfn-KGFrOSWLq-OyBCYkAVTUz7cwWrpUv4JsY#12805010

→ Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich CIS i KIS oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących CIS i KIS.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) do dnia 02 sierpnia 2021 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Regulamin