AKTUALNOŚCI

Dwudniowa wizyta studyjna w Wielkopolsce

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na
dwudniową wizytę studyjną do WIELKOPOLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ tworzonych m.in. przez samorządy oraz
organizacje pozarządowe

TERMIN: 28-29.08.2019 r.

Podczas wyjazdu zobaczymy jedne z najlepszych przykładów kooperacji wielkopolskich
samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Wspólne inicjatywy przedstawicieli m.in.
sektora publicznego i pozarządowego, które tworzą nową jakość w realizacji usług
publicznych. Miejsca, które odwiedzimy zostały zarekomendowane jako dobre praktyki przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania. Stowarzyszenie jest wykonawcą części
merytorycznej naszej wizyty. Wierzymy, że kolejny organizowany przez nas wyjazd
szlakiem samorządów przyjaznych ekonomii społecznej” stanowić będzie dla Państwa
impuls i inspirację w działaniach samorządowych i pozarządowych na rzecz rozwoju
dolnośląskiej ekonomii społecznej.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w programie.

W ramach wizyty zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych, ubezpieczenie NNW,
transport busem (z siedziby DOPS i z powrotem ) oraz wyżywienie.

KONTAKT: Marta Lebiecka, Anita Hołodniuk tel. 500 156 050, 500 156 055, m.lebiecka@dops.wroc.pl , a.holodniuk@dops.wroc.pl

ZGŁOSZENIA : do 22 sierpnia 2019 r. (liczba miejsc: max 18 uczestników projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna-DES)
Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w tym roku w wydarzeniach DES powinny wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy, regulamin projektu, oświadczenie. Dokumenty zgłoszeniowe można przesłać e-mailem w formie skanu na adres: m.lebiecka@dops.wroc.pl , a.holodniuk@dops.wroc.pl, dostarczyć osobiście lub przesłać faksem.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, fax. 71 770 42 20

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne,
współfinansowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej