AKTUALNOŚCI

Forum Pomocy Społecznej już 25 listopada!

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
serdecznie zaprasza na Forum Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2022.

Miejsce spotkania:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Dobrzyńskiej 21/23, Wrocław, Sala numer 510


Data spotkania: 25.11.2022 r.

Godziny: 9:00-15:00

 

ZAPROSZENIE

PROGRAM SPOTKANIA

Udział w wydarzeniu należy zgłaszać do 21.11.2022 r. na adres email d.butryn@dops.wroc.pl  lub  pod numerem telefonu 500 156 050

Forum organizowane jest w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, co może wiązać się z koniecznością uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych.