AKTUALNOŚCI

Forum Pomocy Społecznej już 4 listopada!

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
serdecznie zaprasza na Forum Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2021.

Miejsce spotkania:  Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu,
ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, Klub Montownia

Data spotkania: 4.11.2021 r.

Godziny: 10:00-15:00

Kliknij tutaj, aby pobrać program wydarzenia.

Udział w wydarzeniu należy zgłaszać do 27.10.2021 r. na adres email d.butryn@dops.wroc.pl  lub  pod numerem telefonu 500 156 066

Uroczystość organizowana jest w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, co może wiązać się z koniecznością uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych.