AKTUALNOŚCI

Forum Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  oraz Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają na Forum Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019. 

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie  „Sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi – system wsparcia czy doraźna pomoc?”

Miejsce spotkania:  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu, I piętro

Data spotkania:13 grudnia 2019r.

Godziny:10:00-15:00 (według załączonego programu)

Pismo wprowadzające

Program wydarzenia

Udział w wydarzeniu prosimy zgłaszać na adres d.butryn@dops.wroc.pl  lub  pod numerem telefonu 500 156 066

 

Uroczystość organizowana jest w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej.

 

www.duw.pl