AKTUALNOŚCI

Fundacja „Eudajmonia” zaprasza do udziału w projekcie „Warto wiedzieć”

Fundacja „Eudajmonia” zaprasza do udziału w projekcie „Warto wiedzieć”.

Projekt  „Warto wiedzieć”, to kompleksowy program wsparcia rozwoju usług poradniczych kierowany do wszystkich chętnych dolnośląskich NGO oraz wolontariuszy działających na rzecz organizacji oraz społeczności lokalnych, w tym osób z niepełnosprawnościami –  jako interwencja na duże zapotrzebowanie usług poradniczych w obszarze dostępności i poradnictwa obywatelskiego.

W ramach udziału w projekcie otrzymasz wsparcie  indywidualne i grupowe dotyczące:

  1. Prawnych regulacji i praktycznych zastosowań w obszarze zapewnienia dostępności.

 

Dowiesz się  o ustawie zapewniającej dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami i wymogami jakie powinna spełniać w tym zakresie Twoja organizacja.

Uzyskasz wiedzę i praktyczne wskazówki: 

  • Jak radzić sobie z zapewnieniem dostępności w Twojej organizacji i skąd pozyskać środki?
  • Jak zapewnić dostępność realizując zlecone zadania publiczne?
  • Jak stworzyć dostępne wydarzenie dla wszytkach zapewniając im możliwość udziału w nim?
  • Co zrobić, by zapewnić dostępność architektoniczną w swojej organizacji?

 

Dowiesz się o poradnictwie obywatelskim w ramach, którego uzyskasz wiedzę o tym:

  • Jaki masz prawa jako osoba z niepełnosprawnością i z czego te prawa wynikają?
  • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych np. w urzędzie? Z jakiego wsparcia korzystać?
  • Jakie usługi i świadczenia Ci przysługują, jako osobie z niepełnosprawnością (także dla osób z Ukrainy)?
  • Jakiego wsparcia mogą Ci udzielić organizacje pozarządowe?
  • Jak zaleź zatrudnienie ze wsparciem trenera pracy?

 

Więcej informacji znajdziesz w zaproszeniu Fundacji Eudajmonia (pobierz).
Kontakt: Fundacja Eudajmonia www.edudajmonia.pl
Ewelina Puławska, tel: 51069 986 , e-mail: e.pulawska@eudajmonia.pl

 

Czytaj więcej o projekcie PLIK DO POBRANIA