AKTUALNOŚCI

Grudniowe Webinaria Rozwój Lokalny a Ekonomia Społeczna

Webinaria Rozwój lokalny a Ekonomia Społeczna

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich  JST, NGO, PES, PS oraz sektora nauki do udziału w kolejnych spotkaniach on-line/webinariach w ramach tematyki „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

 

10 grudnia 2021 r. (piątek)

SEMINARIUM DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KLAUZUL SPOŁECZNYCH PZP OD 1 STYCZNIA 2021 r.

9:00-9:45            •             Zamówienia publiczne w kontekście ekonomii społecznej: Co to są klauzule społeczne, aspekty społeczne- ich geneza i podstawy stosowania

9:45-10:30          •             Omówienie poszczególnych narzędzi społecznie

odpowiedzialnych zamówień publicznych w prawie zamówień publicznych

10:30-11:00        Przerwa

11:00-11:45        •             Dobre praktyki w stosowaniu społecznie odpowiedzialnych

zamówień publicznych

11:45-12:30        •             Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta

 

15 grudnia 2021 r. (środa)

PRZYDATNE WZORY DOKUMENTÓW W NOWEJ PERSPEKTYWIE PZP (ZAPYTANIA OFERTOWE, PRZETARGI, UMOWY, WZORY OŚWIADCZEŃ)- W KONTEKŚCIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ.

9:00-9:45            •             Procedury w prawie zamówień publicznych w których może

pojawić się element społecznie odpowiedzialnych zamówień: Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych. Wewnętrzny regulamin zakupowy, zapytanie o cenę / Zamówienia klasyczne: wzory dokumentów w postępowaniu

9:45-10:30          •             Wzory dokumentów a zasada elektronizacji postępowania

10:30-11:00        Przerwa

11:00-11:45        •             Przykłady zapisów w dokumentach postępowania

wykorzystującego narzędzia społecznie odpowiedzialnych zamówień

11:45-12:30        •             Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi eksperta

 

Miejsce: platforma ZOOM lub Clickmeeting

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach (telefonicznie lub

mailowo):

na spotkanie 10.12.2021 r.  do dnia 9 grudnia 2021 r.

na spotkanie 15.12.2021 r.  do dnia 14 grudnia 2021 r.

 

W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt:

Marta Lebiecka, tel. 609 610 684, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej