AKTUALNOŚCI

Informacja o powołaniu nowego składu Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany!

W dniu 27 kwietnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.

 

Wszystkim członkom Komitetu kadencji 2023-2026 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Pobierz Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego