AKTUALNOŚCI

Jeszcze w grudniu 2 seminaria dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Szanowni Państwo

Już od nowego roku rozpoczynamy nową perspektywę prawną zamówień publicznych, co stanowić będzie zarówno dla JST jako Zamawiających,  jak i dla Oferentów/ Wykonawców sektora ekonomii społecznej- nowe wyzwanie.

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa, krótkie (po 4 h szkoleniowe) spotkania on-line (webinaria na platformie ClickMeeting) z radcą prawnym Markiem Gruchalskim (ekspertem/praktykiem zamówień publicznych i jednocześnie praktykiem ekonomii społecznej).

Podczas spotkań przedstawimy Państwu kompendium wiedzy  – nowe PZP – nowe społecznie odpowiedzialne zamówienia i klauzule społeczne oraz usługi społeczne od 1.1.2021 r. Najważniejsze informacje, przepisy , zmiany które obowiązują Zamawiających oraz Oferentów/ Wykonawców zamówień publicznych.

 

PROGRAM SPOTKAŃ

04 grudnia 2020 r. (piątek) – zgłoszenia do czwartku 3 grudnia godz. 10:00

SEMINARIUM DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI   PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

9:00-9:45       Geneza i systematyka nowej ustawy. Porównanie obu ustaw. Zakres zmian i czego należy się spodziewać?
9:45-10:30     Omówienie nowej regulacji. Przepisy ogólne i zasady nowego PZP.
10:30-11:00   Przerwa
11:00-11:45    Przebieg postępowania w kontekście stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w nowej perspektywie prawnej.
11:45-12:30    Umowy w sprawie zamówień publicznych. Jak przygotować się do stosowania nowych przepisów. Co z zamówieniami, do których nie ma zastosowania PZP?

11 grudnia 2020 r. (piątek) – zgłoszenia do środy 9 grudnia

SEMINARIUM DORADCZE. USŁUGI SPOŁECZNE W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W KONTEKŚCIE WSPARCIA I ROZWOJU  EKONOMII SPOŁECZNEJ

9:00-9:45        Porównanie rozwiązań związanych z zamówieniami na usługi społeczne w obu aktach prawnych.
9:45-10:30      Przebieg postępowania w kontekście stosowanych rozwiązań prospołecznych.
10:30-11:00    Przerwa
11:00-11:45     Omówienie klauzuli zastrzeżonej- aspekty praktyczne.
11:45-12:30     Co się zmieni, z czym należy się liczyć? Podsumowanie.
    
Forma spotkań: webinarium, spotkanie on-line na platformie ClickMeeting (uczestnicy  przed spotkaniem otrzymają link z zaproszeniem do udziału)

Liczba uczestników: max. 25 osób na każdym webinarium

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.  Radca prawny specjalizujący się w społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych i doradztwem dla samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Praktyk zamówień publicznych.

Zapisy: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa, tel. 698 610 684, m.lebiecka@dops.wroc.pl

Uczestnik może zgłosić chęć udziału w wybranym lub w obydwu spotkaniach. Osoby, które nie uczestniczyły od 2019 r. w wydarzeniach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” obowiązuje przesłanie/dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia (w załączniku) najpóźniej do czwartku 3 grudnia do godziny 10:00 do udziału w webinarium 4 grudnia br. (można zgłosić udział w obydwu spotkaniach). Osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarium tylko w terminie 11 grudnia br. zgłaszają swój udział najpóźniej do 9 grudnia br. Obowiązuje zgodnie z regulaminem uczestnictwa m.in. kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY DELEGOWANEJ

Kto może wziąć udział w webinariach?

Przedstawiciele dolnośląskich:
­przedsiębiorstw społecznych
­podmiotów ekonomii społecznej
­organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji/pomocy społecznej
­instytucji wspierających ekonomię społeczną
­jednostek samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych
­podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym
­kościołów, związków wyznaniowych oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
przedstawiciele nauki