AKTUALNOŚCI

Znakowiczu stwórz ofertę na kupujespolecznie.pl

Spotkania poświęcone będą interaktywnej pracy nad sposobami wykorzystania znaku zakup prospołeczny w działaniach promocyjnych, tworzeniem oferty na portalu kupujespolecznie.pl oraz ustandaryzowaniem obsługi klientów. Uczestnicy dowiedzą się również o tym jak robić profesjonalne zdjęcia produktów i usług telefonem komórkowym i jakie darmowe narzędzia promocji podmiotu są dostępne w sieci.

 

Miejsce: siedziba DOPS, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław
Termin: 11 października oraz 6 i 13 listopada 2018r. w godz. 10.00-15.00
Prowadząca: Paulina Ograbisz, specjalistka ds. komunikacji i marketingu, prezeska Spółdzielni PANATO.

 

Spotkanie skierowane jest do dolnośląskich podmiotów, które posiadają certyfikat Znak Zakup Prospołeczny.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa mailowo na adres a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl lub telefonicznie na nr 500 500 156 055 na ostatnie spotkanie najpóźniej do 7.11.2018r.

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ

9.45 – 10.00     Rejestracja/Przywitanie

10.00 – 11.45   Moduł 1: Wykorzystanie Znaku Zakup Prospołeczny w działaniach promocyjnych

11.45 – 12.00   Przerwa

12.00 – 13.30   Moduł 2: Tworzenie oferty na portalu www.kupujespołecznie.pl

13.30 – 13.45   Przerwa

13.45 – 15.00  Moduł 3: Standaryzacja obsługi klienta

 

 

Spotkania są realizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020