AKTUALNOŚCI

Konsultacje marketingowe dla dolnośląskich PES

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza dolnośląskie Podmioty Ekonomii Społecznej do udziału w indywidualnych konsultacjach marketingowych z Pauliną Ograbisz, prezeską Spółdzielni Socjalnej PANATO – wieloletnim praktykiem w zakresie marketingu i sprzedaży. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 19 czerwca br.

Zakres tematyczny świadczonych konsultacji będzie dostosowany do potrzeb podmiotu i i może dotyczyć następujących zagadnień:

➡️ analizę dotychczasowych działań marketingowych,

➡️ dostosowanie oferty podmiotów do nowych warunków rynkowych

➡️ promocję podmiotu w Internecie,

➡️ kształtowanie elastyczności ofertowej przy wykorzystaniu niskobudżetowych narzędzi marketingowych,

➡️ tworzenie treści merytorycznych dotyczących oferty podmiotu i dostosowanie tych treści do grup odbiorców tzw. copywriting,

➡️ wypracowanie i wdrażanie zasad obsługi klienta przez podmioty ekonomii społecznej,

➡️ zdobycie wiedzy na temat możliwości umieszczanie produktów i usług na portalach sprzedażowych i katalogach internetowych, w szczególności na bezpłatnej stronie: www.kupujespolecznie.pl,

➡️ weryfikacje działań marketingowych podmiotu również z wykorzystania znaku Zakup Prospołeczny.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z Anitą Hołodniuk, specjalistą ds. współpracy, e-mai: a.holodniuk@dops.wroc.pl, tel. 500 156 066.

👉 Jeden podmiot może skorzystać średnio z 4h konsultacji. Sposób komunikacji z ekspertem i zakres wsparcia będzie dostosowywany do potrzeb podmiotu. Osoby, które już wypełniały dokumentację rekrutacyjną do projektu w 2019 lub 2020 r. nie będą musiały wypełniać jej ponownie.

 

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy do projektu

POBIERZ Regulamin projektu

 

Konsultacje są realizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.