AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne dot. standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach”.

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:

15 września, godz. 12.00

16 września, godz. 8.00

16 września, godz.12.00

17 września, godz. 8:00

20 września, godz. 8:00

20 września, godz. 12:00

 

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

pkt. 2. Standard działania Warsztatu Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)

Aktywny udział środowiska WTZ w prowadzonych konsultacjach może mieć decydujący wpływ na trafność wypracowywanych rozwiązań, a tym samym wprowadzić nową jakość w proces włączenia społecznego aktywizowanych w nich uczestników