AKTUALNOŚCI

Ogłoszono konsultacje!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 15 września do 20 października 2022 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres dops@dops.wroc.pl na formularzu zgłaszania uwag.

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach!

 

Uchwała nr 5882/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5882/VI/22 z dnia 12 września 2022 r.- Projekt Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5882/VI/22 z dnia 12 września 2022 r. – Formularz do zgłaszania uwag/propozycji zmian do Projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)”