AKTUALNOŚCI

Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
zapraszają przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele gmin zainteresowanych wdrożeniem usługi opieki wytchnieniowej  na spotkanie pn.

DOLNOŚLĄSKIE DOBRE PRAKTYK W ZAKRESIE PRZERWY WYTCHNIENIOWEJ

Termin: 25 kwietnia 2019 r
w godz. 11:00– 14.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, sala 122 Walońska 3-5 Wrocław

 

Opieka wytchnieniowa (przerwa regeneracyjna) dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami to usługa, którą od niedawna, zgodnie z zapisami Rządowego Programu „Za Życiem”, mogą zapewniać samorządy. Jako swoista nowość na rynku usług społecznych opieka wytchnieniowa budzi wiele wątpliwości prawnych i organizacyjnych. Mimo, że taka pomoc jest niezwykle potrzebna, to jedynie nieliczne samorządy w Polsce oferują opiekę wytchnieniową jako stałą formę pomocy swym mieszkańcom, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Obecnie (do 30 kwietnia br.) trwa nabór wniosków w ramach rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Chcielibyśmy zaoferować dolnośląskim samorządom i organizacjom pozarządowym udział w spotkaniu prezentującym dolnośląskie dobre praktyki w obszarze przerwy wytchnieniowej oraz usług asystenckich. Swoje doświadczenia w tym obszarze zaprezentują przedstawiciele Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Fundacji Eudajmonia, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Wrocław.

Spotkanie organizujemy wspólnie z Działem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób, które są zainteresowane poprzez przesłanie danych kontaktowych ww osób na adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl do dnia 19 kwietnia 2019 r.
Tutaj można pobrać program. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej