AKTUALNOŚCI

Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundacja Imago
zapraszają przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli gmin zainteresowanych wdrożeniem usługi opieki wytchnieniowej na czterodniowy warsztat:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – USŁUGA SPOŁECZNA DLA RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Termin: 12 lutego 2019 r., 12 marca 2019, 28 marca 2019 oraz 9 kwietnia 2019,
w godz. 9:30 – 15.00
Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka42-44; 50-230 Wrocław

 

Opieka wytchnieniowa (przerwa regeneracyjna) dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami to usługa, którą od niedawna, zgodnie z zapisami Rządowego Programu „Za Życiem”, mogą zapewniać samorządy. Jako swoista nowość na rynku usług społecznych opieka wytchnieniowa budzi wiele wątpliwości prawnych i organizacyjnych. Mimo, że taka pomoc jest niezwykle potrzebna, to jedynie nieliczne samorządy w Polsce oferują opiekę wytchnieniową jako stałą formę pomocy swym mieszkańcom, którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. We wrześniu 2018 r. podczas konferencji zaprezentowaliśmy rozwiązania w tym obszarze stosowane m.in. w Rybniku oraz Poznaniu.

Obecnie chcielibyśmy zaoferować dolnośląskim samorządom (przedstawicielom OPS oraz urzędów miast i gmin) warsztaty mające przybliżyć sposoby wdrażania usługi opieki wytchnieniowej w gminie, prowadzenie diagnozy potrzeb opiekunów i analizy zasobów, budowę struktury organizacyjnej. Podczas warsztatów omówimy także możliwe formy realizacji opieki wytchnieniowej oraz krajowe i zagraniczne studia przypadków.

Warsztaty organizujemy wspólnie z Fundacją IMAGO, która od grudnia 2018 r., we współpracy z Shared Care Scotland realizuje projekt pn. „Modele tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej”. Celem projektu jest opracowanie nowego rozwiązania – modelu tworzenia lokalnych programów opieki wytchnieniowej, dzięki adaptacji i wdrożeniu zagranicznego rozwiązania (Szkocja), a także wzajemnemu uczeniu się i wymianie wiedzy między partnerem krajowym i zagranicznym. Adaptowane rozwiązanie umożliwi opracowanie krajowego modelu tworzenia samorządowych lokalnych programów opieki wytchnieniowej. Rozwiązanie to ma stać się dla polskich samorządów praktycznym narzędziem zwiększającym dostęp do usług społecznych opiekunom osób zależnych.

 

PROGRAM

1 dzień, 12.02.2019 r. (wtorek) – „Opieka wytchnieniowa dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych – wprowadzenie”

2 dzień, 12.03.2019 r. (wtorek)- „Proces diagnozowania potrzeb opiekunów”

3 dzień, 28.03.2019 r. (czwartek)  „Proces organizacji usług opieki wytchnieniowej”

4 dzień, 9.04.2019 r. (wtorek) -„Lokalny Program Opieki Wytchnieniowej”

 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w cyklu warsztatowym do dnia 28 stycznia 2019 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.
Tutaj możesz pobrać program. W razie pytań jestem do dyspozycji. Kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 050, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej