AKTUALNOŚCI

Postaraj się o status przedsiębiorstwa społecznego

Więcej informacji na znajdziecie na stronie https://kupujespolecznie.pl/jak-uzyskac-status-ustawowego-przedsiebiorstwa-spolecznego/

Ustawowa lista PS znajduje się w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59