AKTUALNOŚCI

Pożyczki płynnościowe i misyjne dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pożyczki na preferencyjnych warunkach. Oferta skierowana jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z całej Polski. Obecnie Fundacja OIC Poland prowadzi nabór wniosków pożyczkowych od zainteresowanych podmiotów.

W projekcie można ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie.

Podmioty, którym zostanie udzielona pożyczka będą mogły starać się o umorzenie nawet do 25% wartości kapitału pożyczki.

Pożyczka płynnościowa
• wartość pożyczki do 50 000 zł
• okres spłaty do 48 miesięcy
• karencja w spłacie do 12 miesięcy
• preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku
• brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki z pożyczki płynnościowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:
• wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)
• zobowiązania publiczno-prawne
• zobowiązania handlowe
• koszty użytkowania infrastruktury
• zatowarowanie, półprodukty
• koszty administracyjne
• zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka misyjna
• wartość pożyczki do 100 000 zł
• okres spłaty do 60 miesięcy
• karencja w spłacie do 12 miesięcy
• oprocentowanie 0%
• brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki
• możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Oferta skierowana jest dla podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski:
– Fundacji
– Stowarzyszeń
– Warsztatów Terapii Zajęciowej
– Zakładów Aktywności Zawodowej
– Klubów Integracji Społecznej
– Centrów Integracji Społecznej
– pozostałych Podmiotów Ekonomii Społecznej

Składanie wniosków o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki należy przesłać pocztą na adres:

Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41
mail: pozyczka@oic.lublin.pl

Szczegółowe informacje o pożyczkach wraz z informacją o wymaganych załącznikach do wniosku pożyczkowego zamieszczone są na stronie www.oic.lublin.pl

Szczegółowy harmonogram wydarzeń publikowany jest w mediach społecznościowych Fundacji OIC Poland:

Facebook https://www.facebook.com/Polska-Fundacja-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Wspomagania-Rozwoju-Gospodarczego-OIC-Poland-132473986810340

Linkedin https://pl.linkedin.com/company/oic-poland?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F