AKTUALNOŚCI

Rusza Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” – edycja 2022

W programie „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” finansowanym przez firmę UBS, do przekazania jest 150 tysięcy złotych na wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, po 50 tysięcy złotych dla województwa małopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Podmioty ekonomii społecznej codziennie rozwiązują zróżnicowane problemy społeczne, wspierając i aktywizując społeczności lokalne i osoby potrzebujące. W tym roku po raz kolejny stanęły przed wyzwaniami, wśród których szczególnie zaznacza się to dotyczące wsparcia obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną.

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed organizacjami potrzebne jest wsparcie. Dlatego też firma UBS wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowała trzecią edycję programu pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”.

W tym roku program ma realizować jednocześnie trzy cele:

👉 zwiększenie wpływu na społeczności lokalne

👉 udział w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cele-zrownowazonego-rozwoju):

1. dobra jakość edukacji
2. wzrost gospodarczy i godna praca
3. mniej nierówności

👉 zwiększenie dostępności oferty (usług/produktów) wśród osób / grup o szczególnych potrzebach (zagrożonych wykluczeniem społecznym)

 

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane i działające na terenie Dolnego Śląska podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

👉 Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.

👉 Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę


UWAGA: O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały już granty na realizację projektu w ramach programu „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną” .

 

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 podmiotów w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy.

W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia  społeczności lokalnej

  

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia br.

👉 Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia br.

 

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z poniższą dokumentacją :

REGULAMINEM PROGRAMU ➡️

WNIOSKIEM ➡️

SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ➡️

a następnie wysłać wypełniony wniosek na adres e-mail: wESpol@rcwip.pl

 

UWAGA: Ze względu na krótki czas oceny i realizacji przedsięwzięć nie przewidziano procedury odwoławczej.

 

Masz pytanie zadzwoń:

RCWIP – operator programu: 71 796 3000 lub napisz na wESpol@rcwip.pl