AKTUALNOŚCI

Projekt 3P4SSE – Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej

Poznaj lepiej projekt #3P4SSE, którego jesteśmy partnerem ✅
Nierówności społeczne i gospodarcze 📊, wykluczenie i ubóstwo są nadal widoczne w Europie Środkowej i negatywnie wpływają na spójność gospodarczą i społeczną na wielu płaszczyznach. Projekt 3P4SSE – Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej, finansowany w ramach Unijnego Programu Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe Programme of the EU), zajmuje się zagadnieniami związanymi z regionalnymi lukami społeczno-gospodarczymi w obszarze współpracy Europy Środkowej poprzez promowanie wielopoziomowych modeli zarządzania i powiązań opartych na partnerstwach publiczno- prywatnych. Ostatecznym celem jest zwiększenie spójności między sektorami gospodarki a osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji poprzez zachęcanie do tworzeniach terytorialnych klastrów i powiązań w obszarze ekonomii społecznych i solidarnej. 📈
Śledź kanały społecznościowe 3P4SSE, aby być na bieżąco z projektem 🎯 i pomóż nam niwelować dysproporcje społeczne!
Projekt jest realizowany przez: