AKTUALNOŚCI

RPRES – aktualizacja

Dnia 29 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 2267/VI/20 w sprawie „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 – aktualizacja”. Program jest kompleksowym ujęciem systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem roli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji zajmujących się bezpośrednim wsparciem podmiotów ekonomii społecznej oraz sektora ekonomii społecznej i solidarnej.

RPRES powstał w wyniku prac członków grupy roboczej ds. aktualizacji planu powołanej przez Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”. Grupa działa przy Dolnośląskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanym Uchwałą nr 1840/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2016 r. Wyznaczone w ramach Programu cele, działania i wskaźniki określone zostały dla trzech obszarów priorytetowych. Działania planowane są z uwzględnieniem horyzontu czasowego 2016-2020, czyli obecnej perspektywy programowej w Polsce oraz zawierają założenia i kierunki działań do końca 2020 roku.

 

 

 

➡️Uchwała nr 2267/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r.

➡️Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 – aktualizacja.