AKTUALNOŚCI

Seminarium eksperckie – zamówienia publiczne, in-house, ekonomia społeczna, samorząd, rozwój lokalny

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium eksperckie – zamówienia publiczne, in-house, ekonomia społeczna, samorząd, rozwój lokalny. Na spotkaniu m .in. odpowiedź na pytanie „Dlaczego samorządy decydują się powoływać własne podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne? Dobre praktyki z Wielkopolski”. Czekamy na Państwa 26 lipca br. we Wrocławiu w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95.

 

Termin: 26 lipca 2019 r. w godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 (sala konferencyjna) 1 piętro, Wrocław

 

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 – 11.30

  • Usługi publiczne – zlecić na wolnym rynku, zlecić na rynku zastrzeżonym dla podmiotów ekonomii społecznej (klauzule społeczne), robić własnym zasobami organizacyjnymi czy stworzyć własne podmioty ekonomii społecznej? CO WYBRAĆ?
  • Dlaczego samorządy decydują się powoływać własne podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne? Dobre praktyki z Wielkopolski.

11.30 – 11.45   Przerwa, catering przygotowany przez Fundację Znacznie Więcej

11.45  – 12.30   Stosowanie trybu bezprzetargowego in-house. Prawidłowa konstrukcja powierzenia w finansowaniu usług publicznych.

12.30 –  12.45  Przerwa, catering przygotowany przez Fundację Znacznie Więcej

12.45 – 13.30  

  • „Od konkurencji do kooperacji”. Czy samorządowe podmioty ekonomii społecznej stanowią zagrożenie dla innych lokalnych podmiotów ekonomii społecznej?
  • „EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA” – mocny wydźwięk kwestii sposobu realizacji usług społecznych i deinstytucjonalizacji.

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie do dnia 22 lipca 2019 r. (poniedziałek).

Osoby, które w tym roku złożyły już dokumenty rekrutacyjne nie muszą ich wypełniać ponownie- wystarczy nas poinformować telefonicznie lub mailowo o udziale w spotkaniu.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Liczba miejsc: 20 osób

Kto może wziąć udział w seminarium?

Uczestnikiem  instytucjonalnym Projektu może zostać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

a)          należy do jednej z poniższych kategorii grupy docelowej Projektu tj.

­              przedsiębiorstwa społeczne;
podmioty ekonomii społecznej;
organizacje pozarządowe;
instytucje wspierające ekonomię społeczną;
jednostki samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy w/wym. podmiotów;
przedstawiciele nauki;
podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
publiczne służby zatrudnienia i instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

b)          posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN UCZESTNICTWA
OŚWIADCZENIE OSOBY

PROGRAM
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WERSJA POWIĘKSZONA
REGULAMIN UCZESTNICTWA WERSJA POWIĘKSZONA
OŚWIADCZENIE OSOBY WERSJA POWIĘKSZONA

W razie pytań informacji udziela: Marta Lebiecka,  tel. 500 156 055, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej