AKTUALNOŚCI

Znak Zakup Prospołeczny teraz również on-line. Nie czekaj! Zgłoszenia jeszcze do 14 sierpnia.

CO ZYSKASZ GDY ZDOBĘDZIESZ ZNAK?

• potwierdzenie wysokiej jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług
• uwiarygodnienie działalności w oczach partnerów biznesowych
• dodatkowe narzędzie promocji i reklamy
• pomoc w budowaniu sieci kontaktów z biznesem
• możliwość korzystania z oferty dla Zdobywców Znaku.

 

WYSTARCZĄ 3 KROKI

1. Zapoznaj się z Zasadami przyznawania znaku oraz dokumentami (wnioskiem o certyfikację, ankietą podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotuj pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu). Możesz dołączyć również inne certyfikaty i rekomendacje

2. Złóż dokumenty wybierając jedną z form:

on-line  wypełniając Ankietę podmiotu ekonomii społecznej i dołączając załączniki

• lub papierową wersję dokumentów wyślij pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław,

• lub zeskanowane dokumenty wyślij na adres e-mail: a.holodniuk@dops.wroc.pl

3. Po weryfikacji dokumentów, zaprezentuj działania i produkty na spotkaniu Kapituły Certyfikującej, która zdecyduje o przyznaniu znaku.

 

Niezbędne dokumenty znajdziesz tutaj

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Biuro Znaku:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław

Osoba do kontaktu:

Anita Hołodniuk
tel. 500 156 055
a.holodniuk@dops.wroc.pl

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 14 SIERPNIA