AKTUALNOŚCI

Spotkanie dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej

18 marca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania, oprócz omówienia bieżących istotnych spraw w zakresie funkcjonowania ZAZ, został przeprowadzony warsztat tzw. wydobywczy.

Celem warsztatu było zdefiniowanie problemów i potrzeb ZAZ w kontekście planowania działań w kolejnym Regionalnym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo😀