AKTUALNOŚCI

Spotkanie eksperckie z zakresu nowych regulacji w prawie zamówień publicznych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na seminarium pn.

Nowe regulacje w prawie zamówień publicznych- co się zmieni dla Zamawiających (JST)i Wykonawców (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych) w społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych?

 

INFORMACJE PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKANIA BĘDĄ POMOCNE W PRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH / PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (M.IN. DECYDENTÓW, PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW SPRAW SPOŁECZNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).

 

Termin: 8 listopada  2019 r. w godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Aktywności Lokalnej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu), ul. A. Mickiewicza 26, Wałbrzych

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby, które w tym roku złożyły już dokumenty rekrutacyjne nie muszą ich wypełniać ponownie – wystarczy nas poinformować telefonicznie lub mailowo o udziale w spotkaniu. Osoby, które już potwierdziły swój udział nie muszą ponownie potwierdzać udziału.

Prosimy o przybycie lub wydelegowanie Państwa  pracowników i  informację potwierdzającą przybycie do dnia 05 listopada 2019 r. (wtorek)

 

PROGRAM SPOTKANIA

09.45 – 10.00

Rejestracja/ przywitanie

10.00 – 11.30   

– Stosowanie rozwiązań społecznie odpowiedzialnych w zamówieniach publicznych według danych zgromadzonych przez NIK, UZP  i   GUS- oczekiwania a rzeczywistość
– Stosowanie odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych i klauzul społecznych- case studies

11.30 – 11.45 

Przerwa, catering przygotowany przez Fundację Znacznie Więcej

11.45 – 12.30

Odpowiedzialne społecznie zamówienia publiczne i klauzule społeczne w perspektywie zmian- nowe regulacje w prawie zamówień publicznych- co nas czeka? Zestawienie najważniejszych zmian

12.30 – 12.45

Przerwa kawowa

12:45 – 13.30

– Korzyści płynące z nadchodzących zmian dla sektora JST oraz sektora podmiotów ekonomii społecznej
– Dyskusja, wymiana doświadczeń

 

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

OŚWIADCZENIE OSOBY DELEGOWANEJ

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9  Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej