AKTUALNOŚCI

Spotkanie grupy ds. promocji i współpracy z biznesem

Za nami pierwsze w tym roku spotkanie grupy ds. promocji i współpracy z biznesem!

Podczas spotkania Basia Górka z Fundacji Imago przedstawiła założenia ciekawego projektu, skierowanego również do podmiotów ES prowadzących działalność gospodarczą pn. Dostępny Design, który zakłada szkolenia i doradztwo dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również dolnośląskich PES. Więcej o projekcie piszemy na http://kupujespolecznie.pl/page_aktualnosci/projekt-dostepny-design-rowniez-dla-dolnoslaskich-przedsiebiorcow-spolecznych/

 

Ponadto podsumowaliśmy działania zrealizowane w 2020 r. oraz omówiliśmy nowe zaplanowane na 2021 r.

 

⇒ Zapoznaj się z PREZENTACJĄ

 

Oprócz kwestii dot. działań na rzecz szeroko pojętej promocji ES i współpracy z biznesem pojawiły się bardzo ważne kwestie dot. m.in.:

→ usług zleconych PES w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z zastosowaniem odpowiednich klauzul społecznych
→ potrzebie wypracowania strategii promocji dedykowanej i ukierunkowanej na potrzeby poszczególnych klientów PES
→ polityki lokalowej skierowanej do podmiotów ekonomii społecznej we Wrocławiu
→ pracami nad nowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
→ konsultacjami dokumentów tj. RPO WD 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy

 

Serdecznie dzięki uczestnikom spotkania za poświęcony czas i cenne uwagi.