AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące CIS i KIS | 2022

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Centrów i Klubów Integracji Społecznej na SPOTKANIE SIECIUJĄCE CIS i KIS

Termin: 11 kwietnia 2022 r.
w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 26 (CAL)

 

Spotkanie kierowane jest do kadry zarządzającej podmiotów zatrudnienia socjalnego.

W ramach spotkania będziemy poruszać następujące tematy:

– Działania podmiotów reintegracyjnych na rzecz obywateli i obywatelek Ukrainy;
– Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
– Wymiana informacji i doświadczeń, związanych z udzielaną pomocą dla poszkodowanych w kryzysie wojennym;
– Podsumowanie zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Dokładnie rozpisany program spotkania do pobrania znajduje się tutaj

Do udziału w spotkaniu zapraszamy: pracowników dolnośląskich CIS i KIS oraz członków, pracowników i wolontariuszy podmiotów prowadzących CIS i KIS. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu sieciującym (telefonicznie lub mailowo) do dnia 8 kwietnia 2022 r. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe formalności będziemy się kontaktować indywidualnie.

W razie pytań prosimy o kontakt: Lucyna Pachciarz, tel. 500 156 055, e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej