AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące PES 2022

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza dolnośląskie PES, w szczególności Warsztaty Terapii Zajęciowej na spotkanie

pn. PLANOWANIE URUCHOMIENIA SPRZEDAŻY PAKIETÓW PRODUKTOWYCH PES

DATA: 17 października 2022

CZAS: 12.30-15.30

MIEJSCE: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Litomska 10

Na spotkaniu postaramy się zdefiniować zawartości paczek PES czyli jak możemy kształtować naszą ofertę pakietów prezentowych? Postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to kto i dlaczego mógłby zostać naszym klientem? Ponadto zajmiemy się kreowaniem planu sprzedaży i określeniem zasobów/deficytów. Czego potrzebujemy, by móc przystąpić do sprzedaży?

 

Spotkanie poprowadzi Aldona Kucner – Trener i facylitator, doradca i mentor z trzydziestoletnią praktyką w biznesie oraz ponad dwudziestoletnią w innowacjach. Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i MBA w Thames Valley University. Od 2007 właściciel firmy Q-Aldo Communication, specjalizującej się w obszarach marketingu, innowacji i przedsiębiorczości. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania Thames Valley University. Zrealizowała ponad trzy tysiące godzin zajęć dydaktycznych i kilkanaście tysięcy godzin doradztwa, pomogła w założeniu ponad 300 start-upów technologicznych. Współautor książki „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”. Prowadzi blog: kursnainnowacje.pl.

PROGRAM SPOTKANIA

Prosimy o zgłaszanie obecności poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Wypełnij formularz do 13 października.

Pytania dot. spotkania proszę zgłaszać do Sandry Kmieciak, specjalistki ds. współpracy, s.kmieciak@dops.wroc.pl, tel 570 100 568 lub Anny Mokrzeckiej – Boguckiej, koordynator ds. współpracy: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl, tel. 570 100 318. Z osobami, które do tej pory nie uczestniczyły w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu skontaktujemy się indywidualnie w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.