AKTUALNOŚCI

Spotkanie sieciujące PES 2021

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza dolnośląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej/PES na spotkanie sieciujące dotyczące tematyki sprzedaży w WTZ.

DATA: 16 grudnia 2021

CZAS: 10.00-11.45

MIEJSCE: platforma ZOOM. Link zostanie przesłany uczestnikom po zgłoszeniu się na spotkanie.

Tematyka spotkania, jak poprzednio, również będzie oscylować wokół sprzedaży produktów wytwarzanych w WTZ i w tym kontekście porozmawiamy także o dostępności cyfrowej, w szczególności w mediach społecznościowych.

Na spotkaniu będziemy gościć przedstawicielkę Przedsiębiorstwa społecznego Naturalnie.eco, która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z WTZ

PROGRAM SPOTKANIA

Zgłoszenia chęci udziału prosimy zgłaszać do Anny Mokrzeckiej – Boguckiej, koordynator ds. współpracy: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl, tel. 570 100 318. Z osobami, które do tej pory nie uczestniczyły w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu skontaktujemy się indywidualnie w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej.